Kaatuminen ja liukastuminen

lapsi ja isoäiti portaissa

Suurin osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista on kaatumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisia sattuu kaiken ikäisille, mutta kaatumisen riski sekä seurauksien vakavuus kasvavat iän mukana.

Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä

Kaatumisia ja liukastumisia voidaan ehkäistä hyvällä liikkumiskyvyllä. Säännöllisellä ja monipuolisella, aerobista kuntoa, lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavia osa-alueita sisältävällä liikunnalla pidät huolta hyvästä liikkumiskyvystä. Erityisesti ikäihmisille tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu on tärkeää niin liikkumiskyvyn kuin kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta, mutta jokaisen, kenen tasapaino on heikentynyt, olisi tärkeää sitä harjoittaa. Monet sairaudet altistavat kaatumisille, joten kaatumisten ehkäisyn kannalta tärkeää on myös sairauksien diagnosointi, hyvä hoito ja kuntoutus. Lääkitys voi niin ikään vaikuttaa lihasten toimintaan, liikkumiskykyyn, verenpaineeseen, tasapainoon tai muihin vastaaviin tekijöihin, jotka altistavat kaatumisille. Siksi on tärkeää huolehtia lääkityksen ajantasaisuudesta ja keskustella lääkkeiden sivuvaikutuksista lääkärin kanssa. Myös näkökyky kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti ja muistaa, että alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi. 

Kotona kaatumisia voi ehkäistä huolehtimalla riittävästä valaistuksesta sisällä ja pihalla. Mattojen alla kannattaa käyttää tarvittaessa liukuestemattoa ja käsitellä lattiat luistamattomiksi. Kulkuväylät tulisi pitää esteettöminä ja kerätä lelut ym. esineet pois lattialta, jotta ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Myös sähköjohdot on pidettävä pois kulkuväyliltä. Putoamisvaara kannattaa minimoida käyttämällä tukevia, käsinojallisia keittiötikkaita. 

Talvella ulos lähtiessä kengät tulee valita kelin mukaan. Jalankulkijan oma varovaisuus sekä nastakenkien ja liukuesteiden käyttäminen liukkailla keleillä yhdessä ympäristön vaaratekijöiden karsimisen kanssa parantavat talvijalankulun turvallisuutta ja ehkäisevät liukastumista. Talviaikaan tulee huolehtia, että piha-alueet on puhdistettu lumesta ja hiekoitettu. Jos kulkuväylien hiekoituksessa on puutteita, tulee niistä ilmoittaa kunnossapidosta vastaavalle taholle. 

Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. Kaatumisvaaran arviointilomakkeilla voi arvioida karkealla tasolla kuinka suuressa kaatumisen vaarassa on (ks. Kaatumisvaaran itsearviointi). 

Kaatumisen ja liukastumisen ehkäisyn kulmakivet

  • Huolehdi hyvästä liikkumiskyvystä liikkumalla säännöllisesti ja monipuolisesti. 
  • Huolehdi lääkityksen ajantasaisuudesta ja keskustele lääkkeiden sivuvaikutuksista lääkärisi kanssa. 
  • Huolehdi monipuolisesta ravitsemuksesta ja riittävästä nesteytyksestä. 
  • Vähennä tai vältä alkoholin käyttöä. 
  • Huolehdi kotona niin sisällä kuin ulkona riittävästä valaistuksesta ja esteettömistä kulkuväylistä. 
  • Hanki kotiisi turva- ja apuvälineitä omien tarpeittesi mukaan. 
  • Valitse kengät kelin mukaan: käytä liukkailla keleillä nastakenkiä tai liukuesteitä. 
  • Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä ja varaa aikaa matkoihin. 

Lue lisää aiheesta