Kaatuminen ja liukastuminen

lapsi ja isoäiti portaissa

Suurin osa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista on kaatumisia tai matalalta putoamisia. Kaatumisia sattuu kaiken ikäisille, mutta kaatumisen riski sekä seurauksien vakavuus kasvaa iäkkäillä henkilöillä.

Kaatumisia voidaan ehkäistä

Kaatumisia voidaan ehkäistä fyysisen kunnon harjoittamisella ja tasapainoharjoittelulla. Hyvä perusterveys on tärkeää. Lääkitys voi vaikuttaa tasapainoon ja siitä on hyvä keskustella lääkärin kanssa. Myös näkökyky kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti. Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi.

Kotona kaatumisia voi ehkäistä huolehtimalla riittävästä valaistuksesta sisällä ja pihalla. Mattojen alla kannattaa käyttää tarvittaessa liukuestemattoa ja käsitellä lattiat luistamattomiksi. Kulkuväylät tulisi pitää esteettöminä ja kerätä lelut ym. esineet pois lattialta, jotta ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Myös sähköjohdot on pidettävä pois kulkuväyliltä. Putoamisvaara kannattaa minimoida käyttämällä tukevia, käsinojallisia keittiötikkaita.

Liukastumisia voidaan ehkäistä

Talvella ulos lähtiessä kengät tulee valita kelin mukaan. Jalankulkijan oma varovaisuus sekä nastakenkien ja liukuesteiden käyttäminen liukkailla keleillä yhdessä ympäristön vaaratekijöiden karsimisen kanssa parantavat talvijalankulun turvallisuutta ja ehkäisevät liukastumista.

Talviaikaan tulee huolehtia, että piha-alueet on puhdistettu lumesta ja hiekoitettu. Jos kulkuväylien hiekoituksessa on puutteita, tulee niistä ilmoittaa kunnossapidosta vastaavalle taholle.

Tyypillisiä liukastumisesta aiheutuneita vammoja ovat ruhjeet, nyrjähdykset sekä käden ja jalan murtumat. Liukastumisesta syntynyt vamma saattaa vaikeuttaa arkipäiväistä elämää pitkän ajan.

Kaatumisvaaran arviointi

Kaatuilu ei kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisen taustalla voi olla useita eri tekijöitä. Joka kolmas iäkkäiden kaatuminen ja kaatumisvamma voidaan ehkäistä puuttumalla keskeisimpiin kaatumisten vaaratekijöihin. Kaatumisvaaran arviointilomakkeilla voi arvioida karkealla tasolla kuinka suuressa kaatumisen vaarassa on. UKK-instituutin kehittämän sähköisen kaatumisvaaran itsearvioinnin voi tehdä tästä. 

Muita kaatumisvaaran arvioinnin työvälineitä löytyy täältä.

Lue lisää aiheesta