Aineistopankki

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa tapaturmien ehkäisemisestä. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, mutta lähde on mainittava. Painetut materiaalit voi tilata ilmaiseksi Suomen Punaisen Ristin verkkokaupasta.