Sauna

sauna

Päihteiden käyttö ja vaatteiden kuivatus saunassa lisäävät saunassa sattuvien tapaturmien riskejä.

Liian kovat löylyt eivät ole iäkkäille hyväksi

Iäkkäiden ei välttämättä kannata mennä ylälauteille saunomaan. Kipuaminen aiheuttaa tapaturmavaaran ja myös liian kovia löylyjä olisi hyvä välttää. Kovat löylyt voi esimerkiksi heilauttaa verenpainetta niin, että alkaa pyörryttää. Myös nesteen (veden) riittävä nauttiminen saunoessa on tärkeää kaikille, mutta erityisesti iäkkäille.

Saunan kaiteet lisäävät turvallisuutta

Saunan kaiteita sijoitettaessa on otettava huomioon kiukaan turvaohjeet ja minimietäisyydet. Kaiteen tulee olla vähintään puolen metrin päähän kiukaasta. Lauteita suojaavat kaiteet auttavat liikkumaan lauteilla turvallisemmin. Liukastumis- ja horjahtamistilanteissa kaide suojaa myös palovammoilta. Seinään kiinnitettävä nousukaide puolestaan auttaa nousemaan lauteille ja laskeutumaan sieltä turvallisesti. Kaiteita tulee asentaa saunaan tukevasti ja varmistaa niiden pitävyys.

Jos sauna on pieni, tavanomainen kiuas voidaan lisätilan saamiseksi korvata litteällä, seinälle asennettavalla vuolukivikiukaalla. Joidenkin sähkökiukaiden valmistuksessa on panostettu myös tavallista alhaisempaan pintalämpötilaan. Jos kotona on puukiuas, sen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida luukun ja luukun kahvan kuumuus puita lisättäessä.

Myös vesihöyry voi polttaa pahasti. Siksi sen, joka heittää löylyä, pitää muistaa pysyä mahdollisimman kaukana kiukaasta. Palovamman syntyessä pientä palovammaa jäähdytetään viileällä vedellä noin kymmenen minuutin ajan. Pienen rakkulaisen palovamman voi peittää kevyesti puhtaalla suojasiteellä tai palovammojen hoitoon tarkoitetulla erikoissiteellä. Palovamman tulehtuessa tai palovamman ollessa syvä on syytä hakeutua lääkäriin.

Saunassa ei saa kuivattaa vaatteita

Saunan kiuas ei ole missään olosuhteissa vaatteiden kuivatusta varten. Kiuas on erittäin vaarallinen, jos sille putoaa vaatteita. Muovinarut ja -henkarit eivät kestä kuumuutta. Muovinaru venyy kuumetessaan kiukaan päällä, minkä vuoksi vaatteet voivat päästä kosketuksiin kiukaan kanssa. Tämä voi olla syynä tulipalon syttymiseen.

Myös muulloin saunassa kuivatusta on vältettävä, koska vaatteet voivat unohtua kuivumaan saunaan, kun kiuas laitetaan päälle. Saunaan ei kannata asentaa minkäänlaisia kuivaustelineitä tai -koukkuja.

 

Lue lisää aiheesta