Pysy pystyssä

Kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Liukkaus koskettaa kaikkia kulkutavasta riippumatta. Varaudu asianmukaisesti.

Valitse kengät kelin mukaan!

32%

työikäisistä kertoi käyttävänsä ainakin useimmiten liukuesteitä tai nasta- tai kitkakenkiä talviliukkailla kävellessään (Liikenneturva 2019).

Seitsemän tärkeää askelta:

1. Valitse kengät kelin mukaan

Kenkien valinnalla on vaikutusta pystyssä pysymiseen. Kiinnitä kenkien valinnassa ja uusia talvikenkiä hankkiessa erityistä huomiota kantaan, pohjamateriaaliin ja pohjan kuviointiin.  Hyvissä liukkaan kelin kengissä on matala ja leveä kanta, jonka takareuna on viisto ja kuvioitu. Tarkista, että pohjamateriaali on taipuisa ja valmistettu pehmeästä ja huokoisesta materiaalista, jolloin se ei kovetu pakkasella. Voimakas ja ristiin menevä kuviointi antaa askelille pitoa. Pohjakuvionnin urien tulisi olla avoimia kenkien sivuista ja syvyydeltään viidestä kahdeksaan millimetriä.

Piikkikorkoiset korkokengät ja sileäpohjaiset kengät ovat liukkaille keleille huonoimmat. Muovinen korkolappu kannattaa tarvittaessa vaihdattaa suutarilla kumiseen, joka antaa paremman pidon. Valitse kengät aina kulkureittisi liukkaimman kohdan mukaisesti, vaikka kävelisit vain parkkipaikalle.

2. Käytä liukuesteitä

Liukuesteet ehkäisevät liukastumista tehokkaasti. Kun hankit liukuesteet, ota mukaan kengät, joiden kanssa aiot käyttää niitä ja sovita liukuesteitä kaupassa. Liukuesteiden valinnassa kannattaa huomioida, että ne voi tarvittaessa ottaa pois mahdollisimman helposti. Kovilla alustoilla, kuten kivilattioilla käveltäessä liukuesteet voivat jopa lisätä tapaturmariskiä.

Liukuesteitä on saatavilla monenlaisia. Parhaimman pidon antavat mallit, jotka peittävät koko kengän pohjan alueen. Liukuesteiden pitää olla tyyppitarkastettuja ja sertifioituja tuotteita, jolloin niistä löytyy CE-merkintä. Liukuesteiden lisäksi voit valita liukkaille keleille myös nastakengät. Nastakengät antavat liukuesteitä paremman pidon, kun tienpinnat ovat jäisiä. Liukuesteitä ja erilaisia nastakenkiä myyvät mm. suutarit, kenkäkaupat ja monet tavaratalot.

3. Varaa aikaa matkoihin

Liukkailla keleillä ei kannata kiirehtiä.  Varaa aikaa matkantekoon enemmän kuin yleensä ja liiku harkiten. Vaarallinen tilanne on esimerkiksi bussiin kiirehtiminen, jolloin usein unohtaa varoa tienpintojen liukkautta.

Hyvä etukäteissuunnittelu kannattaa: Mikä on turvallisin reitti? Mitkä tiet aurataan ja hiekoitetaan yleensä ensin? Aamulla kotoa lähtiessä kannattaa muistaa, että kaikkia kulkuväyliä ei olla vielä ehditty auraamaan ja hiekoittamaan.

4. Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä

Autoille ja jalankulkijoille vaaralliset olosuhteet syntyvät erilaisessa säässä. Jalankulkijalle erityisen vaarallinen keli on silloin, kun jään päälle sataa lunta tai vettä.

Erittäin liukasta voi tulla myös, kun suojalunta sataa runsaasti ja lämpötila on nollan ja pikku pakkasen välillä alueilla, joissa kulkijoita on paljon. Tällöin väylät ovat myös usein epätasaisia, mikä lisää liukastumisvaaraa. Pitkillä pakkasjaksoillakin voi muodostua tamppaantumisliukkautta alueille, jossa on paljon jalankulkijoita. Myös suojateiden kohdat voivat olla yllättävän liukkaita ajourien kohdista.

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia jalankulkusäästä. Tarkista varoitukset ennen ulos lähtemistä ja varaudu sen mukaan. Älä aliarvioi liukkaan kelin vaikutusta kaatumisriskin monikymmenkertaistumiseen.

5. Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta

Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumen poisto ovat keskeinen turvallisuustekijä talvikeleillä. Kulkuväylien riittävä valaistus on myös tärkeää. Varmista asuintalosi piha-alueiden riittävä hiekoitus ja valaistus.

Anna puutteista aktiivisesti palautetta sekä asuin- että työpaikallasi. Liikenneväylien kunnossapidon ja tievalaistuksen puutteista voit informoida Tiehallintoa ja kotikuntaasi.

6. Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

Hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat pystyssä pysymiseen kaiken ikäisillä. Tasapainoa ja lihaskuntoa pitää harjoittaa 2-3 kertaa viikossa.

Väsyneenä ja alivireiseinä tarkkaavaisuus heikkenee ja siten myös  liukaustumisalttius kasvaa.  Liukastumisen ehkäisyä on siis myös se, että pidät huolta itsestäsi, syöt terveellisesti ja nukut riittävästi. Huomioi myös, että alkoholi heikentää tasapainoa ja tarkkaavaisuutta ja lisää liukastumis- ja kaatumisalttiutta.

Pystyssä pysymiseen voivat vaikuttaa monet sairaudet ja lääkitykset.  Jos asia huolettaa, keskustele lääkärisi kanssa.

7. Keskity kävelemiseen

Liukkailla keleillä on syytä keskittyä kävelemiseen, jotta osaat varoa sekä huomaat hiekoittamattomat, epätasaiset ja liukkaat kohdat. Unohda kiirehtiminen talvikeleillä. Pysähdy käyttäessäsi kännykkää.