Tapaturmatyypit

Suurin osa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Kotona ja vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat aiheuttavat huomattavasti enemmän sairauspoissaoloja kuin työtapaturmat. Liikuntatapaturmat on yleisin tapaturmatyyppi. (STM, 2013.)