Olycksfall i hemmet

Människan har bara ett liv. Förhindra att olyckor sker i hemmet och på fritiden. 

80%

Av olycksfall som leder till skada sker hemma och på fritiden.

Hem

Fungerar du på ett säkert sätt i ditt hem?

Kontrollera

90%

Av olyckor som leder till dödsfall inträffar hemma och på fritiden.