Nästan en miljon finländare råkar ut för olycksfall varje år

Av de sammanlagt omkring 900 000 olycksfallen i Finland under ett år inträffar över 600 000 i hemmet och under fritiden. Särskilt vanliga är halk- och fallolyckor, som årligen leder till att tiotusentals finländare behöver sjukhusvård och över tusen dör av skadorna. Varje år mister över 2 000 finländare livet i hemmiljön – över fem gånger som många som omkommer i trafiken.

Lyckligtvis är olycksfallen inte en fråga om tur och otur. Olyckor kan man förhindra genom att förutse risker och satsa på åtgärder och skyddsanordningar som gör livet tryggare. Hälften av dem som råkat ut för olyckshändelser anser att olyckan lätt hade kunnat undvikas.

Bakom kampanjen mot hemolyckor står myndigheter och sammanslutningar som vill verka för att finländarna inte ska tillhöra olycksfallsstatistikens toppskikt i Europa. Kampanjen har främjat finländarnas trygghet under fritiden i ett tjugotal år. Kampanjen beviljades stöd från Penningautomatföreningen år 2015. Finlands Röda Kors koordinerar kampanjen. Till verksamheten hör att producera informationsmaterial både för den stora allmänheten och för yrkesfolk som är engagerade i att förebygga olycksfall.

Också i olycksfallsförebyggande stämmer det att samarbete är styrka – på alla nivåer. Kampanjen mot hemolyckor uppmuntrar till ökad samverkan mellan dem som arbetar eller utför frivilligarbete inom social- hälsovårds- räddnings-, eller utbildningssektorn. En brandinspektör kan hemma hos en äldre person märka att den boende behöver något hjälpmedel. Hemvårdaren kan kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Kontaktuppgifter

Finlands Röda Kors
Saara Aakko, Planerare
saara.aakko@redcross.fi 

tel: +358405702998

Arbetshälsoinstitutet, https://www.ttl.fi/sv/
Arbetarskyddscentrale, https://ttk.fi/sv
EHYT ry (Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete), http://www.ehyt.fi/sv

Finansbranschens Centralförbund rf, http://www.finanssiala.fi/meista/sv
Finlands Kommunförbund, https://www.kommunforbundet.fi/
Finlands Röda Kors, https://www.rodakorset.fi/
Finlands social och hälsa rf , https://www.soste.fi/soste-pa-svenska/
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf , http://www.suh.fi/pa_svenska,
Försvarsmakten, https://puolustusvoimat.fi/sv/framsida
Försvarsutbildningsföreningen, MPK
Inrikesministeriet, https://intermin.fi/sv/framsida
Institutet för hälsa och välfärd, https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
Livräddningsförbund rf, http://www.suh.fi/pa_svenska
Minnesförbundet, https://www.muistiliitto.fi/sv/framsidan
Olycksfallsförsäkringscentralen, https://www.tvk.fi/sv/
Social- och hälsovårdsministeriet, https://stm.fi/sv/framsida
Polisstyrelsen, https://www.poliisi.fi/polisstyrelsen
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, http://www.spek.fi/Pa-svenska
Säkerhets- och kemikalieverket, https://tukes.fi/sv/framsida
Trafikskyddet, https://www.liikenneturva.fi/sv
Transport- och kommunikationsverket Traficom, https://www.traficom.fi/sv