Information om åldersgrupper

avonainen laukku

Spädbarn

De vanligaste olyckorna för små barn är att de faller eller ramlar. En baby får inte ens för en liten stund lämnas ensam på skötbordet, soffan eller någon annanstans där det finns risk för att den faller ned. På grund av risken för fall får ett babyskydd eller en bärstol inte placeras på andra underlag än golvet. I vagnar och sittvagnar ska man använda säkerhetsselen och i bilen reser babyn tryggt med säkerhetsbältet fastspänt i bilbarnstolen med ryggen mot färdriktningen.  Farliga föremål och giftiga eller heta ämnen ska förvaras utom räckhåll för barn. Babyns leksaker ska vara hela och avsedda för barn under ett år och får inte ha små delar som kan lossna. Babyns säkerhet ska beaktas vid alla vårdsituationer och då babyn matas, sover, i vagnen och i bilen.  Det är säkrast att placera spädbarnet och sova på rygg i spjälsängen och barnet ska alltid övervakas då det är vaket eller sover utomhus.  

Checklista för säkerhet för barn under 1 år

Barn

De vanligaste olyckorna för små barn är att de faller eller ramlar. För att förebygga olyckor är det viktigt att lära barn ett säkerhetstänkande, detta inleds tidigare ofta genom att barnen härmar vuxna. Den vuxna ska övervaka barnet och lära det nya färdigheter på ett säkert sätt enligt barnets utvecklingsnivå. Farliga saker, såsom vassa föremål och elddon samt giftiga tvättmedel och läkemedel ska förvaras utom räckhåll för barn. Där hemma bör man sänka sig ned på barnets nivå och granska vilka intressanta saker som barnet kan nå. Drunkning är en av de vanligaste olyckorna för små barn som leder till döden. Vattenkärl och badkar ska alltid tömmas efter användning och barnens lekar ska övervakas.  I bilen reser barnet tryggt i en barnstol av rätt storlek och med säkerhetsbältet fastspänt. Vad gäller barnets leksaker bör man följa leksakernas åldersrekommendationer och se till att leksakerna är hela och rena.   

Checklista för trygghet för 1-3 åringar

Checklista för trygghet för 4-6 åringar

Unga

Hos unga inträffar flest olyckor under fritiden, i idrott och i trafiken. Psykiskt och fysiskt välbefinnande samt säkerhetsfostran är viktiga när det gäller att förebygga olyckor hos ungdomar. Ungas idrottsskador är vanliga i sporter där fart, fall och kontakter är vanliga. Det är viktigt att använda den skyddsutrustning som behövs. Störst antal olyckor med dödlig utgång för personer under 25 år beror på trafikolyckor. Bakom de ungas trafikolyckor står ofta en för hög körhastighet, säkerhetsbälten som inte används eller en förare som är påverkad av berusningsmedel eller som tar andra risker i trafiken. I åldersgruppen 15–24 år orsakar förgiftningar näst flest olycksdödsfall, i bakgrunden finns oftast användningen av berusningsmedel och självskadebeteende. En utredning av bakgrunden till användningen av rusmedel och en tidig identifiering av eventuella problem samt råd och stöd står i centrum för att förebygga de ungas förgiftningar. De unga behöver säkerhetsfostran och -handledning både hemma och i skolan: information om hur risktagandet påverkar och om följderna av olyckor.   

 

Personer i arbetsför ålder

Förgiftningar som beror på alkohol, läkemedel, narkotika samt ett blandmissbruk av dessa är den primära orsaken till olycksdödsfall bland personer 25–64 år, dvs. i arbetsför ålder. Fall är den fjärde vanligaste dödsorsaken i den här åldersgruppen av arbetsföra. Största delen av fallskadorna inträffar på fritiden, i idrotts- eller fritidsverksamhet eller där hemma samt under arbetsresorna. Fysisk och psykisk hälsa, ett rusmedelsfritt liv, att inte skynda, att vara noggrann och använda säkerhetsprodukter förebygger även olyckor som inträffar hos vuxna. Trots säkerhetsriskerna på arbetsplatserna sker det betydligt färre arbetsolyckor än olyckor hemma och på fritiden. Där hemma inträffar olyckor oftast vid matlagning, näst oftast vid service-, reparations- och byggarbete där ute och tredje oftast vid uppvärmnings-, service- och reparationsarbeten där inne. Förebyggandet av hem- och fritidsolyckor för personer i arbetsför ålder kan förbättras genom att följa samma säkerhetspraxis där hemma som på jobbet.

Läs mer:

Motionsrekommendation för vuxna

Äldre

De vanligaste olyckorna för äldre är fall och ramlande. Äldre kvinnor råkar ut för fler fallolyckor än män, men män dör oftare än kvinnor i skadorna på grund av fallet. Olyckornas följder är oftast allvarligare för äldre än för unga. För äldre kan olyckor leda till exempelvis att det blir svårare att klara sig där hemma med egen kraft. Det är bra att åtminstone utvärdera risken för fall hos en äldre och även i övrigt utvärdera säkerheten i hemmet: är det säkert att röra på sig där hemma och är sakerna i ordning och där de lätt kan nås? Alerthet i vardagen och små ändringar som ökar säkerheten kan vara av betydelse för att förebygga olyckor. Sträva efter att göra ändringarna hemma hos en äldre person i samförstånd med invånaren. För äldre finns det även många säkerhetsanordningar för hemmet, såsom säkerhetsspisar, stödhandtag och hjälpmedel för mobiliteten. Olycksfallsrisken kan även minskas genom att se till att hälsan och funktionsförmågan är god. Hörnstenarna i detta är regelbundet och mångsidig motion och näring, lämplig medicinering samt upprätthållandet av ett gott humör. 

Läs mer: