Sisäänkäynti, portaat, parvekkeet ja ikkunat

kuva eteisestä

Käytävillä ja kulkuväylillä ei saa säilyttää mitään tavaroita, jotka vaikeuttavat kodista poistumista hätätilanteessa.

Avoimet kulkuväylät lisäävät turvallisuutta

Kerrostalon porrashuoneeseen ei paloturvallisuuden vuoksi saa jättää minkäänlaista tavaraa – ei edes lastenvaunuja. Porraskäytävä on yleensä asuinkerrostalon ainoa uloskäytävä, jota kautta asukkaat pääsevät siirtymään ulos palavasta rakennuksesta.

Porrashuoneeseen kerätyt tavarat houkuttelevat tahallisen palon sytyttämiseen. Tulipalossa lastenvaunuissa käytetyt materiaalit muodostavat voimakasta savua, joka leviää nopeasti rappukäytävässä ylöspäin. Savu estää ihmisten ulospääsyn. Savuiseen porrashuoneeseen ei pidä missään olosuhteissa mennä.

Rakennusten uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää mitään tavaraa. Säilyttämisellä ei tarkoiteta tavanomaisia ilmoitustauluja, kynnysmattoja ja ovikoristeita. Niistä ei voida katsoa aiheutuvan sellaista vaaraa paloturvallisuudelle, että niiden käyttö tulisi kieltää.

Kompastumisvaaran eteisessä voi minimoida pitämällä oven edustan ja kulkuväylän järjestyksessä. Kengille on hyvä olla riittävästi tilaa sekä selkeä paikka, jossa ne eivät ole kenenkään tiellä. Jos eteisessä on riittävästi tilaa, sinne kannattaa laittaa tuoli kenkien jalkaan laittamista varten. Jos eteinen on pieni, tuolin voi sijoittaa eteisen läheisyyteen. Erityisesti ikääntyneen eteisessä on hyvä olla tuoli, jossa voi kenkien laittamisen lisäksi levähtää hetken tarvittaessa.

Panosta ikkunasalpoihin, kaiteisiin ja valaistukseen

Ikkunoihin on saatavana lukkolaitteita, joiden avulla ikkunat saa aukeamaan vain tietyn matkan niin, ettei lapsi mahdu kolosta ulos. Ikkunasalpa voi lukita ikkunan haluttuun asentoon ja vähentää näin putoamisvaaraa. Lisävaruste sopii kaikenlaisiin ikkunoihin: sekä sisään että ulospäin avautuviin ikkunoihin, kippi-ikkunoihin ja nostamalla avattaviin ikkunoihin.

Tukeva kaide tekee portaissa liikkumisesta helpompaa ja hyvä valaistus on tärkeää ympäri vuorokauden. Liukkaisiin askelmiin voi kiinnittää liukuestetarraa, joka lisää kitkaa. Lapsiperheissä portaisiin asennettava turvaportti on tarpeellinen.

Parvekkeeseen voi liittyä putoamisvaara etenkin pienille lapsille. Lapsilukko parvekkeen ovessa estää lasta menemästä parvekkeella silloin, kun aikuinen ei ole paikalla. Parvekkeen kynnyksen madaltaminen kannattaa puolestaan etenkin ikääntyneiden ihmisten asunnoissa, jolloin kompastumisesta johtuva kaatumisriski pienenee.

Käytä parvekkeella ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita

Parvekkeilla ja terasseilla on nykyisin yhä enemmän sähkölaitteita. Sähkölaitteen turvallisuuden perusta on käyttöohjeen noudattaminen laitetta käytettäessä. Oikealla käytöllä varmistetaan se, että laitteesta ei saada sähköiskua, eikä se aiheuta tulipaloa.

Parvekkeella poltettavan lyhdyn on syytä olla palamatonta materiaalia eikä kynttilöitä saa jättää palamaan ilman valvontaa. Ulkotulia ei saa polttaa parvekkeella. Ulkotuli kuumentaa voimakkaasti myös alaspäin ja voi sytyttää parvekepöydän. Jos tupakoi parvekkeella tai terassilla, kannattaa tumppeja varten varata esimerkiksi vedellä täytetty kannellinen lasipurkki. Usein parveke tai terassi toimii myös varastona. Varsinkin syttyvän tavaran säilytyksestä seuraa turhia palovaaroja. Jos terassilla säilytetään tulisijan tuhkaa, sitä varten kannattaa hankkia tukeva ja metallinen säilytysastia.

Parvekegrillaamista ei kielletä laissa. Taloyhtiössä voidaan laatia järjestysmääräykset, joissa otetaan kantaa grillaukseen. Mikäli grillaaminen on sallittua parvekkeella, grillaajan tulee noudattaa pelastuslain paloturvallisuusmääräyksiä. Grillaajien pitäisi ottaa naapurit huomioon. Huolimaton kokki voi saada tulipalon aikaiseksi yhtälailla parvekkeella kuin sisätiloissa.

Lue lisää aiheesta