Tietoa tapaturmien ehkäisytyöstä

Tapaturmien ehkäisyverkosto tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä väestölle. Tapaturmien ehkäisyn materiaalit ovat ilmaiseksi tilattavissa ja käytettävissä esimerkiksi sosiaali-, terveys-, opetus-, pelastus- ja koulutusalalla työskentelevien tai vapaaehtoistoimintaa tekevien keskuudessa.

Tapaturmia ehkäistään yhteistyöllä

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet tapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. ”Kissa-kampanjana” tunnetuksi tullut Kotitapaturmien ehkäisykampanja siirtyi Suomen Punaisen Ristin koordinoimaksi Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeeksi vuonna 2015.

Tapaturmien ehkäisytyössä vastataan myös koko väestölle suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.

Tapaturmien ehkäisytyössä ja kampanjoissa on mukana laaja-alainen verkosto yhteiskunnallisia toimijoita. Lisäksi kampanjoissa on mukana muutamia yksityisen sektorin edustajia. Verkoston työ perustuu sosiaali- ja terveysministeriön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan 2021-2030, sisältää 89 toimenpidettä painottaen vammojen ehkäisyä elämänkulun eri vaiheissa.

Tapaturmien ehkäisyn materiaalit ovat tilattavissa ilmaiseksi Suomen Punaisen Ristin verkkokaupasta.

Tapaturmien ehkäisyverkoston kehittämä Turvakoutsi-valmennus on yksi keinoista viedä tietoa väestölle koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Tällä hetkellä Turvakoutsi-valmennuksen käyneitä on jo 140.  Valmennuksesta osallistuja saa käyttöönsä materiaalia ja menetelmiä kodin turvallisuusaiheisten tilaisuuksien järjestämiseen. Lisätietoa Turvakoutsi-valmennuksesta.