Yhteystiedot

Tapaturmien ehkäisytyöhön liittyvät viestintäasiat

Anna Ranta, Suomen Punainen Risti
anna.ranta(at)redcross.fi
040 4806973

Tapaturmien ehkäisyverkostossa mukana

Suomen Punainen Risti, koordinoi verkostoa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Finanssiala ry
Liikenneturva
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Muistiliitto
Poliisihallitus
Pääesikunta
Sisäministeriön pelastusosasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Punainen Risti
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
Tapaturmavakuutuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työterveyslaitos

Työturvallisuuskeskus