Yhteystiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyöhön liittyvät viestintäasiat

Saara Aakko, Suomen Punainen Risti
saara.aakko(at)redcross.fi
040 4806973

Tapaturmien ehkäisyverkostossa mukana

Puheenjohtaja Mia-Veera Koivisto, Suomen Punainen Risti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Finanssialan Keskusliitto
Liikenneturva
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Muistiliitto
Poliisihallitus
Pääesikunta
Sisäasiainministeriön pelastusosasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  

Suomen Kuntaliitto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Suomen Punainen Risti
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
Tapaturmavakuutuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Työterveyslaitos

Työturvallisuuskeskus