Olycksfallsdagen uppmuntrar återigen människor att ta det lugnt

I Finland sker årligen över en miljon olycksfall. Olycksfallsdagen ordnas fredagen den 13 januari och riktar återigen uppmärksamhet mot brådska och olycksfall som sker på grund av brådska.

Brådska är en av de faktorer som gör risken för olycksfall större. Brådska försämrar koncentrationsförmågan och ökar risktagningen såväl hemma, i arbetet som i trafiken. Olycksfall som beror på brådska kan förebyggas t.ex. genom att sova tillräckligt och genom att planera vardagen så att man t.ex. reserverar tillräckligt med tid för att sköta sina ärenden och för att förflytta sig från en plats till en annan.

Olycksfallsdödligheten i Finland hör till de högsta i Europa. År 2014 dog sammanlagt 2 476 människor i Finland till följd av olycksfall. Den vanligaste typen av olycksfall som ledde till döden var fallolyckor på marknivå eller från högre höjd. Största delen av de olycksfall som ledde till döden skedde hemma och på fritiden.

Det går att öva sig på att ta det lugnt

Brådska och stress hör nära samman. Ofta tar man med sig stressen från arbetsplatsen ut i trafiken och ända hem – och vice versa. Det går att öva sig på att hantera brådska bland annat genom att medvetet stanna upp, genom att vara förutseende och genom att dela på ansvar såväl på arbetet som inom den närmaste kretsen.

– Att ta hand om sitt eget välbefinnande såväl på arbetet som på fritiden är en viktig del av hanteringen av brådska, påminner konsultativa tjänstemannen Pirjo Lillsunde från social- och hälsovårdsministeriet.

Fundera över rutinerna på din arbetsplats – hur kan man förhindra olycksfall?

Förebyggande av brådska är ett lämpligt tema för arbetsplatser, eftersom brådska och stress på arbetet är välbekant för många arbetstagare. De olycksfall som sker på grund av brådska hemma och på fritiden syns även på arbetsplatserna bland annat i form av sjukfrånvaro.

– Jag uppmuntrar arbetsgemenskaper att delta i olycksfallsdagen och tillsammans fundera över med vilka rutiner man på den egna arbetsplatsen kan minska sådana olycksfall som sker på grund av brådska, säger Arbetarskyddscentralens vd Rauno Hanhela.

Arbetsplatser kan delta i olycksfallsdagen och använda sig av det bild- och videomaterial som finns på nätet.

Du kan också delta i olycksfallsdagen i sociala medier: ta det lugnt en stund, ta en bild av din lugna stund och dela den under hashtaggen #hopulleloppu. Delta i diskussionen under hashtaggen #tapaturmapäivä.

 

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3177, fornamn.efternamn@stm.fi

Susanna Jussila, planerare, Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2178, fornamn.efternamn@punainenristi.fi

Rauno Hanhela, vd, Arbetarskyddscentralen, tfn 0400 72 5723, fornamn.efternamn@ttk.fi

I olycksfallsdagens kampanj deltar

Finansbranschens Centralförbund, kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Olycksutredningscentralen, Försvarsmakten, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Finlands Röda Kors, Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.