Perjantai 13. on taas Tapaturmapäivä

Perjantaina 13. lokakuuta vietettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn. Vuosittain Suomessa sattuu yli miljoona tapaturmaa. Monen taustalla vaikuttaa kiire.

Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia. Vuonna 2015 tapaturman seurauksena Suomessa kuoli 2399 ihmistä. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla.

Tapaturmapäivän tavoitteena on herättää keskustelua tapaturmista ja siitä, kuinka niitä voitaisiin arjessa ehkäistä. Päivää on vietetty vuodesta 1995, aina perjantaina 13. päivä.

”Tapaturmapäivän tavoitteena on kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää. Tapaturmiin liittyvien asioiden esille nostamiselle perjantai 13. on hyvä päivä, koska silloin epäonni on ihmisten mielissä”, kuvailee suunnittelija Susanna Jussila Suomen Punaisesta Rististä.

Kiire altistaa tapaturmille

Tänä vuonna Tapaturmapäivänä puhutaan eritoten kiireestä, ja kuinka se vaikuttaa monen tapaturman taustalla, niin töissä, kotona kuin liikenteessä.

”Kiire on suoranainen kansallistauti. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen tietojen mukaan joka toinen kokee kiirettä töissään hyvin tai melko usein. Työtapaturmista lähes joka toinen sattuu kiireessä. Kiireen ehkäisy sopii teemaksi työpaikoille, sillä töissä koettu kiire ja kireä työtahti ovat tuttuja asioita monelle. Yritämmekin kannustaa ihmisiä pohtimaan kiireen vaikutuksia tapaturmien syntyyn sekä parantamaan omaa kiireen hallintaansa”, Jussila kertoo.

Tapaturmapäivän sivuilla on vapaasti ladattavissa julisteita, bannereita ja muuta kampanjamateriaalia esimerkiksi työpaikkojen käyttöön. Kampanja kuuluu myös radiotaajuuksilla sekä sosiaalisessa mediassa. Tapaturmapäivä on esillä tänä vuonna myös blogeissa kasperstromman.com ja eskokyro.fi.

Lisätietoja

Susanna Jussila, suunnittelija, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, Suomen Punainen Risti, p. 020 701 2178, etunimi.sukunimi@redcross.fi

neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde (STM), p. 029 516 3177, etunimi.sukunimi@stm.fi

Tapaturmapäivässä mukana

Finanssiala ry, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.