Kodin turvallisuusriskit jäävät usein tiedostamatta

Työikäisten tapaturmakuolemista kolmasosa tapahtuu kotona tai kodin välittömässä läheisyydessä. Samassa tutussa ympäristössä sattuu myös yli puolet loukkaantumiseen johtaneista tapaturmista. Tyypillisin kotitapaturma on kaatuminen. Keskeisiä onnettomuuden riskitekijöitä ovat pitkäaikainen alkoholin käyttö ja päihtymys, selviää Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnasta.

”Aineiston perusteella selvin päin oleva normaalikuntoinen henkilö, joka ei ota omassa toiminnassaan riskejä, pystyy hyvin välttämään vakavia tapaturmia. Jos tällainen henkilö kuitenkin joutuu tapaturmaan, kyseessä on todennäköisimmin liikenneonnettomuus.”[1]

Yksityisestä luonteestaan johtuen kotiympäristössä ei ole vastaavanlaista turvallisuuskulttuuria kuin esimerkiksi työpaikoilla. Avaimet kodin ja vapaa-ajan turvallisuuden parantamiseen ovatkin monesti ihmisellä itsellään ja hänen läheisillään. Koti -ja vapaa-ajan tapaturmilta välttyminen edellyttää, että ihminen tiedostaa mahdolliset riskit ja vaaranpaikat sekä tietää, miten niiltä voi välttyä.

Erilaiset kodin turvallisuuden tarkistuslistat mainitaan tutkinnan turvallisuussuosituksissa yhdeksi keinoksi parantaa arjen turvallisuutta. Kotitapaturma.fi -sivuston aineistopankista on ladattavissa turvallisuuden tarkistuslistat iäkkäille ja lapsiperheille. Suurempia eriä voi tilata veloituksetta Punaisen Ristin verkkokaupasta.  Turvallisuustestit -osioista voi myös tarkistaa kodin ja lapsiperheen kodin turvallisuuden. Tarkistuslistat ja testit on tuotettu yhdessä verkoston asiantuntijoiden kanssa.

Onnettomuustutkintakeskuksen teematutkinta selvitti työikäiselle väestölle sattuvia vakavia tapaturmia. Tutkinnan mukaan eniten kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavia tapaturmia tapahtuu liikenteessä ja kaatumisissa. Tapaturmaiset kuolemat lisääntyvät 43 ikävuoden, vakavat loukkaantumiset 48 ikävuoden jälkeen. Vuodelta 2013 peräisin olevasta tutkinta-aineistosta on rajattu pois alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät tapaukset.

[1] Onnettomuustutkintakeskus: Työikäisten vakavat tapaturmat Y2015-S1, tutkintaselostus 8/2016.