Miehille sattuu liikaa

Miehille sattuu liikaa
Tapaturmapäivän kohderyhmänä on työikäiset miehet

Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan – varsinkin kotona ja liikkuessa. Siksi Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. heinäkuuta, kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 % sattuu miehille*.

Lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsas 70 % on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 %. Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja. **

Tapaturmia voi ehkäistä omilla valinnoilla – älä kikkaile

Tapaturmien yleisyyden ja niiden seurauksien vaatimien resurssien osalta tapaturmat on yksi suurimpia ongelmiamme kansanterveyden kannalta.

Vapaa-ajalla korostuu yksilön vastuu omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta, sillä työpaikoilta tuttu turvallisuusajattelu usein unohtuu lomien tiimellyksessä. Suurin osa tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla, eli arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.

”Perehdytys ja työn suunnittelu ovat avaimia turvalliseen tapaan tehdä töitä. Kannattaa muistaa, että jopa mattoveitsi voi olla vakavia vammoja aiheuttava työkalu. Turvallisten työtapojen periaatteet kannattaa pitää mielessä myös kotona ja vapaa-ajalla tehtävissä askareissa”, sanoo Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö Marjo Uusi-Pantti.

Nyt heinäkuussa kannustamme Tapaturmapäivän kampanjasivujen materiaaleilla riskejä ennakoivaan ajatteluun sekä hyödyntämään työpaikoilta tuttua turvallisuusasennetta.  Työelämässä asennemuutos turvallisen työympäristön puolesta on ollut oikeansuuntainen.

”Työtapaturmia sattuu silti edelleen liikaa”, sanoo Uusi-Pantti.

 Tilastoja:
* Tilastokeskus: Kuolemansyytilastot 2016
** Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Uhritutkimus: Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017
Sosiaali- ja terveysministeriön tavoiteohjelman väliarviointi: Turvallisuutta kaikille kotona, vapaa-ajalla ja liikunnassa

Lisätietoja Suomessa tapahtuvista tapaturmista antaa:

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto
puh. 029 516 3177
pirjo.lillsunde(at)stm.fi

Persephone Doupi, erikoistutkija, THL, Hyvinvointi-osasto
puh. 029 524 7383
persephone.doupi(at)thl.fi

Kari Haikonen, tutkija, THL
puh. 029 524 8433
kari.haikonen@thl.fi

Lisätietoja työturvallisuuden kehityksestä antaa:

Marjo Uusi-Pantti, kehittämispäällikkö, Työturvallisuuskeskus
puh. 040 145 8595
marjo.uusi-pantti@ttk.fi

Lisätietoja työmatkapyöräilystä antaa:

Mari Voutilainen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva
puh. 0400 960 177
mari.voutilainen@liikenneturva.fi

Mikä on Tapaturmapäivä?
Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet kotitapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. Yksi yhteistyön muodoista on vaikuttaa ihmisten asenteisiin kampanjoimalla Tapaturmapäivänä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Vuonna 2018 päiviä on kaksi; 13. huhtikuuta ja 13. heinäkuuta.

Lisätietoja tapaturmien riskien hallinnasta löytyy osoitteista www.tapaturmapäivä.fi ja www.kotitapaturma.fi