Turvalan ja Tapaturmalan avulla arjen turvallisuusriskit tutuiksi

Uudet ala- ja yläkoululaisille suunnatut Turvala ja Tapaturmala -kuvasarjat havainnollistavat lapsille ja nuorille tyypillisiä tapaturmariskejä. Tapaturmien ehkäisyyn suunniteltu materiaali toimii työvälineenä esimerkiksi opettajille ja iltapäiväkerhojen ohjaajille. Koti- ja vapaa-ajan ympäristöön sijoittuvat kuvat sopivat myös vanhempien ja lasten keskustelun aiheeksi.

Tapaturmat ovat edelleen alle 25-vuotiaiden yleisin yksittäinen kuolinsyy. Tyypillisimpiä lasten ja nuorten tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset sekä liikuntatapaturmat. Nuorille sattuu lapsia enemmän tapaturmia kodin sijasta etenkin vapaa-ajalla ja liikenteessä. Nuorten tapaturmissa näkyvät uusien asioiden kokeilu ja tietoinen riskinotto. Monesti tapaturmiin saattaa liittyä myös päihteiden käyttö.*

Turvala ja Tapaturmala ovat tarkoitettu työvälineeksi lapsille ja nuorille pohdittaessa tapaturmille altistavia tekijöitä, niiden paikkoja ja syitä. Kuvien avulla on helppo nostaa esiin erilaisia riskitilanteita ja miten tapaturmia voitaisiin ehkäistä. Usein kyse on hyvinkin pienistä muutoksista ja voidaan päästä Tapaturmalasta Turvalaan.

Kuvien käyttöä testattiin ensikertaa Suomen Punaisen Ristin järjestämässä valtakunnallisessa Äkkilähtö 2016 -valmiusharjoituksessa:

”Monet nuorten tapaturmat voitaisiin välttää ennakoinnilla, mikä on merkittävä osa valmiutta. Äkkilähtö2016 – valmiusharjoituksessa nuoret pääsivät vahvistamaan valmiuksiaan ja tämä materiaali soveltui hyvin tarkoitukseen. Materiaalit ovat vapaasti vapaaehtoisten käytettävissä myös harjoituksen jälkeen erilaisissa tilaisuuksissa tai opettaja voi ottaa ne käyttöönsä oppitunnilla. Niitä on myös helppo jakaa esim. kouluvierailujen yhteydessä”, sanoi Äkkilähdön projektipäällikkö Petra Alijärvi.

Turvala ja Tapaturmala -kuvasarjan sisältö on suunniteltu yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturma-asiantuntijoiden kanssa. Kuvat ovat ladattavissa kotitapaturma.fi -sivuston aineistopankista. Lasten kuvasarjasta löytyy myös väritettävä versio.

Turvalan ja Tapaturmalan on kuvittanut Janne Toriseva.

*THL: https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/lapset-ja-nuoret/nuoret