Tarkistuslista auttaa korjaamaan kodin vaaranpaikat

Eri-ikäisille suunnatut turvallisuuden tarkistuslistat auttavat kiinnittämään huomiota kodin vaaranpaikkoihin ja tekemään kodista turvallisemman.

”Valtaosa kotitapaturmista voitaisiin ennaltaehkäistä helpoilla ja edullisilla keinoilla”, kirjoittavat sairaanhoitajaopiskelijat Sallamaari Pekkanen ja Jonna Salmi.

Pekkanen ja Salmi selvittivät opinnäytetyössään, mitkä ovat kodin yleisimmät tapaturmavaarat alle 1-vuotiaille ja miten kodista voi tehdä turvallisemman pienelle lapselle. Samalla oli tarkoitus testata, miten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyverkoston tuottama alle 1-vuotiaiden tarkistuslista toimii käytännössä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi kuvasarja alle 1-vuotiaiden kotitapaturmavaaroista ja niiden ennaltaehkäisykeinoista.

”Tarkistuslistan kohdat ja vinkit ovat hyvin yksinkertaisia, joten siksi lista sopii aivan kaikkien käyttöön. Listaa voi käydä esimerkiksi kohta kohdalta läpi ja rastittaa aina, kun kyseinen kohta on tarkastettu kotoa”, vinkkaa sairaanhoitaja Sallamaari Pekkanen.

Vauvaikäisen yleisimmiksi tapaturmavaaroiksi Pekkasen ja Salmen opinnäytetyössä osoittautuivat kotona tapahtuvat putoamiset, kaatumiset, palovammat, tukehtumisvaaran aiheuttavat esineet, myrkytysvaarat sekä hukkuminen. Vaarojen välttämiseksi kaikki vaarallinen ja myrkyllinen tulee asettaa pois lasten ulottuvilta eikä pientä lasta saa koskaan jättää ilman valvontaa.

”Kotitapaturmia pystyy ehkäisemään, kun käyttää edes vähän ylimääräistä aikaa niiden ajatteluun. Pienillä muutoksilla voi saada suuria hyötyjä aikaiseksi ja kodista paljon turvallisemman”, sanoo Pekkanen.

Tarkistuslistan käyttö herätti myös opiskelijat itsensä pohtimaan, kuinka pienillä asioilla tapaturmia voi ehkäistä ja kuinka joihinkin asioihin ei ollut aiemmin edes osannut kiinnittää huomiota. Pekkanen ja Salmi suosittelevat listaa kaikille, joiden kotona asuu tai vierailee lapsia.

”Tarkastuslista auttaa varmasti myös etenkin niitä vanhempia, joille on vasta ensimmäinen lapsi tulossa ja tapaturmavaarat eivät välttämättä ole niin hyvin tiedossa.”

Yhteistyössä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen kanssa tehtyyn opinnäytetyöhön Alle 1-vuotiaan lapsen kotitapaturmavaarat ja niiden ennaltaehkäisy voi tutustua täällä. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt kuvasarja julkaistaan Kotitapaturman facebook-sivustolla syksyllä 2017.

Eri ikäisille suunnatut lasten tarkistuslistat voi tulostaa aineistopankista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Isompia eriä voi tilata veloituksetta SPR:n verkkokaupasta.