Tapaturmapäivä aktivoi työyhteisöt

Perjantaina 13. päivänä vietetty Tapaturmapäivä näkyi sosiaalisen median lisäksi työpaikoilla. Monissa työyhteisössä vietettiin kiireetön hetki, ja osa pysähtyi pohtimaan keinoja työturvallisuuden ja –hyvinvoinnin parantamiseksi. Tähän juttuun on koottu työyhteisöiltä tulleita hyviä vinkkejä.

Kiire ja tapaturmat linkittyvät läheisesti toisiinsa. Panostus työturvallisuuteen lisää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Sama pätee myös toisin päin. Monilla työpaikoilla vietettiin Tapaturmapäivää.

Ympäristöpalveluyritys Delete vietti Tapaturmapäivää muistuttaen kiireen vaaroista. Deleten mukaan mikään tehtävä ei ole niin kiireellinen, ettei sitä ole aikaa tehdä turvallisesti ja oikein. Deletessä käytetään sisäisesti ideaboksia, johon jokainen voi jättää omia ideoita. Ideaboksin avulla yritys tukee myös turvallisuustyötä ja tapaturmattomuutta. https://www.delete.fi/blogi/tapaturmapaiva-pyytaa-pysahtymaan/

Nakkila Group järjestää henkilökunnalleen joka toinen viikko turvallisuustuokioita ajankohtaisista aiheista. Vuosi 2016 oli heille historiallinen. Se sujui ilman ainuttakaan tapaturmaa. http://www.tyoelama2020.fi/tyopaikoille/tarinoita_tyopaikoilta/nakkila_group_turvallisin_vuosi_ikina

Rakennustarvikevalmistaja Parma Oy:lle työturvallisuus on niin ikään yhteinen asia. Tämä näkyy muun muassa turvallisuuspäivänä, jolloin työt keskeytyvät kaikissa Consolis-konsernin yksiköissä ja Parman tehtailla. Päivän tarkoituksena on kerrata ja käydä läpi muun muassa turvallisia työtapoja ja tapaturmien ennaltaehkäisyä. http://blogi.parma.fi/tyoturvallisuus-yhteinen-asia/

Hyväksi havaituiksi kiireen kesyttymistyökaluiksi mainittiin myös työntekijöiden ja esimiesten täyttämät häiriöpäiväkirjat sekä tulossa oleviin muutoksiin valmistavat koko henkilöstön työpajat. Tärkeää on myös työtehtävien priorisointi. Ammattitaitoisen esimiehen pitäisi pystyä aina auttamaan työtehtävien priorisoinnissa. http://www.turvallisuusuutiset.fi/app/blog/comments/-/id/32

Finanssialan Keskusliitto muistutti Tapaturmapäivänä kiireettömyyden merkityksestä myös aamuisin ja työmatkalla. Ennakointi auttaa ehtimisessä. Huomenna voi yrittää lähteä liikkeelle muutamaa minuuttia aikaisemmin. http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Tapaturmap%C3%A4iv%C3%A4_1_2017.aspx

Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan 45 prosenttia työtapaturmaan joutuneista työskenteli kiireessä onnettomuuden sattuessa. Suurin osa tapaturmista sattuu kuitenkin kotona ja vapaa-ajalla. Hopulle loppu -teema toimii siksi sekä kotona että töissä.

 

Teksti: Susanna Jussila, Suomen Punainen Risti ja Tuuli Vattulainen, Työturvallisuuskeskus