Perehdyttäminen vähentää tapaturmien riskiä

Työturvallisuuskeskus korostaa, että työhön perehdyttäminen on tärkeää kaikissa työuran vaiheissa. Kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareissa 26.4. kiinnitetään huomiota nuorten perehdytykseen. Työpaikan hyviä periaatteita voidaan soveltaa myös kodin turvallisuuteen.

Kuva kahdesta työmiehestä
Kuva: Mikael Ahlfors

Työturvallisuuskeskus järjestää kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareja eri puolilla Suomea perjantaina 26.4. Seminaareihin valitaan kunakin vuonna ajankohtainen teema. Tänä vuonna kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaareissa jaetaan perehdyttämisen hyviä käytäntöjä.

Kesätyökauden lähestyessä painotetaan erityisesti perehdyttämisen merkitystä nuorille työntekijöille, sillä huolellinen perehdyttäminen sujuvoittaa työntekoa ja vähentää tapaturmien riskiä. Osaamisen varmistaminen ennen työn aloittamista hälventää myös työntekijän huolta puutteellisesta osaamisesta. Tämä keventää henkistä kuormitusta.

Perehdyttäminen on tärkeää kaikissa työuran vaiheissa. Nuorilla on usein vähemmän kokemusta työelämästä kuin vanhemmilla työntekijöillä, joten perehdyttämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nuoret tuleekin perehdyttää hyvin työtehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin.

Työturvallisuuskeskus järjestää viisi seminaaria yhteistyössä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa. Tilaisuudet järjestetään Kemissä, Kokkolassa, Mikkelissä, Turussa ja Vantaalla. Seminaareissa kuullaan perehdyttämiseen liittyviä yritysesimerkkejä, oppilaitosten ja opiskelijoiden puheenvuoroja sekä asiantuntijanäkökulmia.

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään maailmanlaajuisesti 28. huhtikuuta. Päivän viettoa koordinoi Kansainvälinen työjärjestö ILO, joka täyttää tänä vuonna sata vuotta. Juhlavuoden teemana on ”Social Justice, Decent Work”.

Katso kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaari verkossa:

Vantaan seminaaria voi seurata verkossa suorana lähetyksenä 26.4. klo 9–12: https://www.mediaserver.fi/live/tyoturvallisuuspaiva

Lisätietoa kansainvälisestä työturvallisuuspäivästä Työturvallisuuskeskuksen sivuilla:

https://ttk.fi/ajankohtaista/tyoturvallisuuspaiva

Teksti: Tuuli Vattulainen, Työturvallisuuskeskus