Koti- ja vapaa-ajan tapaturmia voidaan ehkäistä myös työpaikoilla

Tapaturmaisista kuolemista lähes 90 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla, noin 10 prosenttia liikenteessä ja noin prosentti työpaikoilla. Tavallisimmin kotona ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ovat kaatumisia, liukastumisia ja kompastumisia.

Kotona- ja vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat näkyvät myös työpaikoilla. Tapaturmat aiheuttavat työpaikoilla työntekijöiden sairauspoissaoloja ja kasvattavat työterveyshuollon kustannuksia. Yli 70 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista Suomessa tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla.

SPR:n ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne kertoo, että kotona ja vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat voivat lisätä myös työterveyshuollossa käyntejä.

”Kodin ja vapaa-ajan tapaturmia todennäköisesti hoidetaan työterveyshuollossa, jos tapaturma sattuu työssäkäyvälle, jolloin tapaturma ei välttämättä näy lainkaan julkisessa terveydenhuollossa”, kertoo Myllyrinne.

Myllyrinne katsoo, että kodin ja vapaa-ajan tapaturmat tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon työpaikoilla valistuksena.

Varsinaiset työtapaturmat ovat selvästi harvinaisempia kuin kotona ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat. Varsinkin vakavat tapaturmat sattuvat useimmiten kotona ja vapaa-ajalla. Tapaturmaisista kuolemista lähes 90 prosenttia sattuu kotona ja vapaa-ajalla, noin 10 prosenttia liikenteessä ja noin prosentti tapaturmakuolemista sattuu työpaikoilla.

Tavallisimmin kotona ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat ovat kaatumisia, liukastumisia ja kompastumisia. Työikäisillä tapaturmia sattuu paljon liikunnassa kun taas iän karttuessa tapaturmat alkavat yleistyä kotona.

”Villasukkia sanotaan joskus vaarallisimmiksi kulkuvälineiksi”, muistuttaa Myllyrinne.

Myllyrinne arvioi, että työpaikoilla voidaan tehdä paljon koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä mm. tiedottamalla. Hän kehottaa ottamaan mallia työpaikoista, joissa otetaan huomioon tapaturmien ehkäisy myös työajan ulkopuolella. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee työpaikan, jonka aulatiloissa on tyhjiä tuoleja. Niissä on näppärää talven liukkailla keleillä kiinnittää kenkiin liukuesteet ja sisään tullessa puolestaan irrottaa liukuesteet kengistä.

”Liukuesteet voivat sisätiloissa olla vaarallisia, joten on hyvä, että niitä käyttävät ottavat huomioon, että liukuesteet pitää saada pois kengänpohjista töihin tullessa. Tämä myös saattaa kannustaa käyttämään liukuesteitä”, Myllyrinne sanoo.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke osallistui kansainväliseen tapaturmien ehkäisyyn ja turvallisuuden edistämään keskittyvään kansainväliseen Safety2016 –konferenssiin. Jo kahdettatoista kertaa järjestetty konferenssi pidettiin Tampereella 18-21.9.2016.