Pysy pystyssä

Ilmasto muuttuu, mitä tapahtuu jalankulkuliukkaudelle?

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus Suomen säähän ja etenkin talvikauden lämpötiloihin, lumisuuteen ja liukkaisiin jaksoihin. Keskilämpötilan ennustetaan kohoavan Suomen alueella useita asteita, ja lämpötilan nousu on talvella voimakkaampaa kuin kesällä.

Kuva: Sari Hartonen/Ilmatieteen laitos

Ilmatieteen laitoksen säämalli ennustaa liukkautta

Ilmatieteen laitoksella on käytössään säämalli, RoadSurf, joka ennustaa tiesäätä ja jalkakäytävien liukkautta. Malli jaottelee jalankulkuliukkauden eri luokkiin; normaali, liukas ja erittäin liukas.

Erittäin liukkaisiin keleihin kuuluvat tilanteet, jolloin jalkakäytävällä on jääkerros ja sen päällä lunta tai jäätä. Myös uusi lumi saa aikaa sopivissa olosuhteissa erittäin liukkaita kelejä, kun lunta sataa paljon, lämpötila on vähän pakkasella ja kävelijät tamppaavat lumisen pinnan liukkaaksi. Tällaista tilannetta kutsutaan tamppaantumisliukkaudeksi. Ilmatieteen laitos antaa säävaroituksia erittäin liukkaista tilanteista, jolloin liukastumisriski on kohonnut.

Tulevaisuuden ilmaston liukkauden mallintaminen

Ilmatieteen laitoksella tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten jalankulkuliukkaus tulee muuttumaan tulevaisuudessa nykyilmastoon verrattuna. Tulevaisuuden ilmastona käytettiin voimakkaan lämpenemisen ilmastoskenaariota, jota kutsutaan myös ”Business as usual” -skenaarioksi. Se tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöt jatkavat kasvuaan vuosisadan jälkipuoliskolle asti ja lämpenemistä tapahtuu vuosisadan puoliväliin mennessä talvella noin 2–7 astetta ja kesällä 1–4 astetta. Pohjois-Suomessa lämpeneminen on talvella jonkin verran voimakkaampaa kuin Etelä-Suomessa.

Skenaarion tulokset esittävät lämpenemisen yläraja-arviota, mutta ne voivat auttaa sopeutumistoimien suunnittelussa. RoadSurf-mallia ajettiin ensimmäistä kertaa yhdessä tulevaisuuden ilmastoskenaarioiden kanssa, jotka oli simuloitu alueellisella ilmastomallilla.

Ilmastonmuutos lisää liukkautta

Ilmastonmuutokseen liittyvät mallinnukset osoittavat, että talvikausi tulee muuttumaan tulevaisuudessa siten, että pakkaspäivien lukumäärä vähenee ja vesisateen osuus lisääntyy. Toisaalta myös sään ääri-ilmiöt, kuten runsaat lumipyryt, lisääntyvät tulevaisuudessa. Lämpötila tulee olemaan tulevaisuudessa talvikuukausina enemmän nollan vaiheilla, joka lisää liukastumisriskiä.

Itä- ja etenkin Pohjois-Suomessa pitkien pakkasjaksojen tilalle tulee selvästi enemmän tilanteita, jolloin lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin saaden aikaan liukkautta myös keskitalven aikana. Etelä- ja Länsi-Suomessa liukastumiskausi lyhenee selvästi, sillä syksyllä talvi alkaa myöhemmin ja keväällä päättyy aiemmin. Vaikka talvikausi lyhenee, näyttäisi tuo jakso olevan hankalampi liukkauden kannalta kuin ennen, sillä leutojen säiden ja pakkasjaksojen vuorottelu lisääntyy.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset säähän ja keliin ovat suuremmat vuosisadan lopulla verrattuna vuosisadan puoliväliin. Perinteiset talvet eivät etelässäkään tule loppumaan, mutta muuttuvat harvinaisemmiksi. Lauhimpina talvina eteläisessä Suomessa on pakkasta vain lyhyen aikaa, joka vähentää jäisten päivien lukumäärää ja näin ollen helpottaa myös jalankulkuliukkautta koko talvikauden osalta.

Kirjoittanut: Marjo Hippi, tutkija, Ilmatieteen laitos

Lähde:

Freistetter, N.-C., Médus, E., Hippi, M., Kangas, M., Dobler, A., Belušić, D., Käyhkö, J. and Partanen, A.-I. (2022) “Climate change impacts on future driving and walking conditions in Finland, Norway and Sweden,” Regional Environmental Change. Springer Science and Business Media LLC. doi: 10.1007/s10113-022-01920-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-022-01920-4