Hopulle loppu! Vietä kiireetön hetki ja jaa se somessa

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavista tekijöistä.

Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä muistuttaa kiireen ja stressin vaikutuksesta tapaturmien syntyyn ja kannustaa jokaista  hidastamaan. Osallistu kampanjaan kuvaamalla kiireetön hetkesi ja jakamalla se somessa hashtagilla #hopulleloppu. Osallistuneiden kesken arvotaan Canon Powershot SX720 HS –kamera. Osallistumisaika on 2.1-20.1.2017. Tutustu arvonnan sääntöihin alla.

Arvonnan säännöt

  1. Osallistumisaika. Osallistumisaika on 2.1.-20.1.2017.
  2. Arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestää Suomen Punaisen Ristin Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke.*
  3. Arvontaan osallistuminen. Arvontaan osallistuminen tapahtuu internetissä Facebook, Twitter tai Instagram -palvelussa lisäämällä osallistumisaikana 2-20.1.2017 klo 16 mennessä kuvan kiireettömästä hetkestä ja liittämällä kuvan oheen hashtagin #hopulleloppu. Huomioithan, että osallistuva kuva tulee määritellä julkiseksi. Arvontaan voi osallistua vain yhdellä kuvalla/hlö. Useammat osallistumiset hylätään. Tapaturmapäivässä mukana olevien organisaatioiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.
  4. Arvonnan palkinnot. Osallistuneiden kesken arvotaan Canon PowerShot SX720 HS –kamera (arvo n. 389,90 €). Rahtikulut ja arpajaisveron maksaa arvonnan järjestäjä.
  5. Voittajan valinta ja arvonta. Palkinnon saaja arvotaan kaikkien osallistumisaikana Facebookin, Twitterin tai Instagramin kautta arvontaan osallistuneiden joukosta viikolla 4. Arvonnan suorittaa Suomen Punaisen Ristin Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke.
  6. Voitosta ilmoittaminen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebook-viestipalvelun kautta. Palkinto toimitetaan postitse Suomessa olevaan osoitteeseen. Voittajan nimi voidaan julkaista tapaturmapäivä.fi –verkkosivustolla, facebookissa ja twitterissä. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää lähettämäänsä tarinaa ja muita määriteltyjä elementtejä.
  7. Tietojen luovuttaminen. Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan tämän arvonnan toteuttamiseen.
  8. Kuvat. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeella on oikeus julkaista ja hyödyntää arvontaan osallistuneita tuotoksia Tapaturmapäivä-kampanjan toiminnassa. Toiminta tarkoittaa esimerkiksi viestintää ja koulutusta: tiedotteita, kampanjointia, painettua materiaalia, internetsivuja tai oppimateriaalia.Tapaturmapäivä sitoutuu siihen, että se ei esitä materiaalia sopimattomissa yhteyksissä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke ei myöskään käytä materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin. Lisätietoja materiaalin hyödyntämisestä saa hankkeen koordinaattorilta. Yhteystiedot: susanna.jussila@punainenristi.fi
  9. Järjestäjän vastuu. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tähän arvontaan osallistuville aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta suhteessa vahinkoon, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
  10. Erityisehdot. Osallistujalla täytyy olla täydet immateriaalioikeudet kuvaan, jolla hän arvontaan osallistuu. Mikäli kuvassa esiintyy kolmansia henkilöitä, on kuvan julkaisemiseen oltava heidän lupansa. Edellä mainitussa tapauksessa osallistujaksi katsotaan kuvan lähettäjä. Järjestäjällä on oikeus hylätä arvonnasta kuvat, johon osallistujalla ei ole tarvittavia oikeuksia sekä kuvat jotka voidaan katsoa loukkaaviksi tai jotka eivät muutoin vastaa tämän arvonnan luonnetta. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Sääntörikkomustilanteessa voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja palkinto arvotaan uudelleen. Kaikenlainen kilpailuosallistumisten manipulointi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke varaa oikeuden kilpailuosallistumisten moderointiin ja epäasiallisuuksien poistamiseen.

 

*Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke on monisektorinen verkostohanke, joka siirtyi Suomen Punaisen Ristin koordinoimaksi vuonna 2015. Hanketta tukee Raha-automaattiyhdistys. Tapaturmapäivä-kampanjasta vastaa Tapaturmayhteistyöryhmä, jonka puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen Punainen Risti vastaa Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.

Tapaturmapäivässä mukana ovat: Finanssialan Keskusliitto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes,Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.