4–6-vuotiaiden lasten turvallisuuden tarkistuslista

Tämän tarkistuslistan avulla voit opetella lapsesi kanssa havainnoimaan ja tunnistamaan kodin ja vapaa-ajan ympäristöjen vaaranpaikkoja. Miettikää yhdessä turvallisia tapoja toimia riski- ja läheltä piti -tilanteissa. Asenteiden oppiminen alkaa varhain: mitä isot edellä, sitä pienet perässä!

Kotona

Paloturvallisuus ja sähkölaitteet

Pihalla

Liikenteessä

Vesillä

Ensiapu

Muuta

Tulos: 0 / 58 (0 %)

Lapsen huoltaja ja lähiomainen,

  • Huolehdi omasta jaksamisestasi ja keskustele huolistasi lähipiirin kanssa ja/tai esim. neuvolassa.
  • Kiinnitä huomiota omaan media- ja älylaitteiden käyttöösi lapsen läsnä ollessa.
  • Opettele hätäensiaputaidot ja huolehdi kodin ensiapuvarustuksen ajantasaisuudesta! Aikaa toimia voi olla vain muutaman hetki, jolloin on tärkeää tietää, mitä tehdä.
  • Jos kohtaat sopimatonta materiaalia tai keskustelua netissä voit ilmoittaa siitä esimerkiksi poliisille: poliisi.fi/nettivinkki
  • Jos koet turvattomuutta tai väkivaltaa, ota yhteyttä hätänumeroon 112 tai kiireettömissä tilanteissa muihin auttaviin puhelimiin esim. Nollalinjaan 080 005 005 tai Suomen Mielenterveysseuran Kriisipuhelimeen 010 195 202.