1–3-vuotiaiden lasten turvallisuuden tarkistuslista

Tämän tarkistuslistan avulla voit opetella lapsesi kanssa havainnoimaan ja tunnistamaan kodin ja vapaa-ajan ympäristöjen vaaranpaikkoja. Miettikää yhdessä turvallisia tapoja toimia riski- ja läheltä piti -tilanteissa. Asenteiden oppiminen alkaa varhain: mitä isot edellä, sitä pienet perässä!

Makuuhuone ja rattaat

Keittiö

Kylpyhuone ja sauna

Lelut

Pihalla

Yleisesti kotona

Paloturvallisuus ja sähkölaitteet

Liikenteessä

Vesillä

Tulos: 0 / 68 (0 %)

Lapsen huoltaja ja lähiomainen,

  • Huolehdi omasta jaksamisestasi ja keskustele huolistasi lähipiirin kanssa ja/tai esim. neuvolassa.
  • Kiinnitä huomiota omaan media- ja älylaitteiden käyttöösi lapsen läsnä ollessa.
  • Jos koet turvattomuutta tai väkivaltaa, ota yhteyttä hätänumeroon 112 tai kiireettömissä tilanteissa muihin autta­viin puhelimiin esim. Nollalinjaan 080 005 005 tai Suomen Mielenterveysseuran Kriisipuhelimeen 010 195 202.
  • Opettele hätäensiaputaidot ja huolehdi kodin ensiapuvarustuksen ajantasaisuudesta! Aikaa toimia voi olla vain muutama hetki, jolloin on tärkeää tietää, mitä tehdä.
  • Kannusta lasta liikkumaan motoristen taitojen vahvistamiseksi ja pidä mielessä uudet vaarat, kun lapsi oppii uusia taitoja.
  • Ole tietoinen lapsen olemisesta ja teke­misestä äläkä jätä häntä hetkeksikään ilman valvontaa.
  • Anna lapsen nauttia turvallisesta hellit­telystä, läheisyydestä ja yhdessäolosta.
  • Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hä­nen tunteistaan ja ajatuksistaan.