Tapaturma­päivä

Tryggt på stugan också på vintern

Vistelse på stugan vintertid medför sina egna risker och det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid dem. Till exempel mörker gör det svårare att röra sig utomhus, varvid risken att man halkar ökar.

”Det är svårare att lägga märke till hala ställen när det är mörkt. För att man inte ska halka så lätt är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att stugområdet är belyst, plogat och sandat på ett ändamålsenligt sätt”, berättar planeraren av hälsofrämjande arbete vid Röda Korset, Saara Aakko.

Vid stugan betonas ens eget brandsäkerhetskunnande

Vintertid är det viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid brandsäkerheten när man har mycket stearinljus och brasor. I bästa fall kan man förebygga eldsvådor. Om det ändå börjar brinna är det viktigaste att man upptäcker det snabbt och agerar.

”Sörj för brandsäkerheten genom att förutse. I varje rum där man sover är det bra att ha en brandvarnare. ”Det lönar sig att på förhand öva sig i att använda utrustning för första släckningsinsats, såsom brandfilt och handbrandsläckare” berättar experten inom säkerhetskommunikation Juha Hassila, från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Det är också viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid uppvärmningen av stugan vintertid. Om man eldar i en eldstad som stått kall är det viktigt att börja uppvärmningen försiktigt. Plötslig och kraftig eldning kan orsaka skador på rökkanalerna.

Gå inte ut på isen ensam

Många stugor ligger intill vatten, men gå inte ut på isen utan att förbereda dig. Det viktigaste är att säkerställa att isen är tillräckligt tjock, identifiera farliga platser och alltid ha med sig säkerhetsutrustning, såsom isdubbar. Gå inte ut på isen ensam.

”En kompis är den bästa säkerhetsutrustningen, oavsett om du rör dig nära hemmet eller utforskar nya platser. Kompisen kan vid behov kalla på hjälp och rädda”, säger kommunikationsexpert Niko Nieminen från Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL).

Gör upp en checklista för stuglivet på vintern

Med sin egen attityd och förutseende är det möjligt att förhindra många olyckor. Checklistan för stugsäkerhet är ett bra hjälpmedel.

– Ladda ned applikationen 112 Finland i din telefon.
– Anpassa hastigheten till de vintriga förhållandena på resan till stugan.
– Kontrollera att det finns lämplig första hjälpen-utrustning vid stugan.
– Kontrollera att brandvarnarna fungerar och se till att det finns utrustning för förstahandssläckning.
– Se till att vägar och gångar är väl plogade och sandade.
– Använd halkskydd, dubb- eller friktionsskor om det är halt.
– Kom ihåg att förbereda och utrusta dig om du går ut på isen.
– Använd en pannlampa eller ficklampa i skymning och mörker.
– Förbered dig för längre elavbrott.
– Rusmedel ökar risken för olyckor. Om du dricker, drick med måtta.

Arbetet med att förebygga olyckor har utförts sedan 1993 genom samarbete mellan organisationer och myndigheter. En av samarbetsformerna är att påverka människors attityder genom att organisera kampanjen Olycksfallsdagen. Under kampanjen uppmuntrar man folk att fundera på hur var och en kan minska risker och förebygga olycksfall i arbetet, hemma och i trafiken. I år firas kampanjen Olycksfallsdagen i januari och oktober. Temat för kampanjerna är tryggt stugliv.

 

Mer information:

Om kampanjen Olycksfallsdagen:
Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, 040 4806973, saara.aakko(at)rodakorset.fi

Om brandsäkerhet:
Juha Hassila, expert för säkerhetskommunikation, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, 040 758 7846, juha.hassila(at)spek.fi

Om sjösäkerhet:
Niko Nieminen, kommunikationsexpert, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, 0400 469 202, niko.nieminen(at)suh.fi

Material
Checklista för en säker stugvistelse på vintern
på nätet 
eller ladda ner här 

www.tapaturmapäivä.fi (på finska)

Facebook, Twitter