Trygghet för ditt barn: checklista för 4–6-åringar

Lär er tillsammans att observera och känna igen farorna i hemmet. Fundera ut trygga sätt att agera i risksituationer och nära ögat-situationer. Sänk dig till golvnivå och se efter själv vad som hamnar i barnets synfält: vad för intressant finns inom barnets räckhåll? Kom ihåg att barn lär sig attityder tidigt: det vuxna gör, härmar de små!

Hemma

Brandsäkerhet och elapparater

På gården

I trafiken

På vatten

Första hjälpen

Övrigt

Resultat: 0 / 55 (0 %)

Barnets vårdnadshavare och närstående,

  • Tänk på din egen användning av media- och smartenheter i närheten av barnet.
  • Se till din egen ork och prata om dina orosmoment med din närkrets och/eller till exempel på rådgivningsbyrån.
  • Om du stöter på otillbörligt material eller otillbörliga diskussioner på nätet, kan du anmäla det till exempel till polisen: www.poliisi.fi/nattips
  • Om du upplever otrygghet eller våld, ska du kontakta nödnumret 112 eller i icke-brådskande fall andra hjälptelefonnummer, till exempel Nollinjen 080 005 005 eller Föreningen För Mental Hälsa i Finlands Kristelefon 010 195 202.
  • Lär dig första hjälpen och se till att utrustningen för första hjälpen i hemmet är aktuell och uppdaterad. Det kan hända att du endast har en kort stund på dig att agera och då är det viktigt att veta vad som behöver göras.