Trygghet för ditt barn: checklista 1–3-åringar

Lär er tillsammans att observera och känna igen farorna i hemmet. Fundera ut trygga sätt att agera i risksituationer och nära ögat-situationer. Sänk dig till golvnivå och se efter själv vad som hamnar i barnets synfält: vad för intressant finns inom barnets räckhåll? Kom ihåg att barn lär sig attityder tidigt: det vuxna gör, härmar de små!

Sovrum och barnvagn

Köket

Badrum och bastu

Leksaker

På gården

Allmänt hemma

Brandsäkerhet och elapparater

I trafiken

På vatten

Resultat: 0 / 68 (0 %)

Barnets vårdnadshavare och närstående,

  • Se till din egen ork och prata om dina orosmoment med din närkrets och/eller till exempel på rådgivningsbyrån.
  • Tänk på din egen användning av media- och smartenheter i närheten av barnet.
  • Om du upplever otrygghet eller våld, ska du kontakta nödnumret 112 eller i icke-brådskande fall andra hjälptelefonnummer, till exempel Nollinjen 080 005 005 eller Föreningen För Mental Hälsa i Finlands Kristelefon 010 195 202.
  • Lär dig första hjälpen och se till att utrustningen för första hjälpen i hemmet är aktuell och uppdateradDet kan hända att du endast har en kort stund  dig att agera och  är det viktigt att veta vad som behöver göras. 
  • Uppmuntra barnet till att röra sig för att stärka sina motoriska färdigheter.
  • Var observant på nya faror i takt med att barnet lär sig nya färdigheter.
  • Var medveten om var barnet är och vad det gör, och lämna inte hen obevakad ens för en liten stund.
  • Se till att barnet får åtnjuta trygg ömhet, närhet och samvaro.
  • Lyssna på barnet och visa intresse för dess känslor och tankar.
  • Acceptera barnet som det är och uppfostra hen på ett uppmuntrande sätt.