Kontaktuppgifter

Kommunikationsfrågor och feedback relaterade till det olycksförebyggande arbetet 

Finlands Röda Kors
Saara Aakko, Planerare
saara.aakko@redcross.fi 

tel: +358405702998

Deltagande i nätverket för olycksförebyggande arbete 

Arbetshälsoinstitutet
Arbetarskyddscentralen
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, EHYT rf
Finans Finland
Finlands Röda Kors  
Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf   
Hjärnskadeförbund rf
Huvudstaben (Försvarsmakten)
Försvarsutbildningsföreningen, MPK
Inrikesministeriets räddningsavdelning
Institutet för hälsa och välfärd, THL
Minnesförbundet
Olycksfallsförsäkringscentralen
Social- och hälsovårdsministeriet, STM
Polisstyrelsen
Räddningsbranschens centralorganisation i Finland
Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes
Trafikskyddet
Transport- och kommunikationsverket, Traficom