Tapaturma­päivä

Enkät: Utrymme för förbättring i finländarnas beredskap på olycksfall på stugan finns – stugresan kan göras säkrare med enkla metoder

När det kommer till stugliv är finländare rädda för olyckor och olycksfall samt oväntade möten med djur. Nätverket för olycksförebyggande arbete lät göra en enkätundersökning, enligt vilken stugbesökare kan enkelt förbättra sin säkerhet genom att se till att basfrågorna är i sin ordning: för närvarande använder var tredje person inte flytväst när de är ute med båten och endast varannan peson har släckningsutrustning på stugan.

Bild: Riitta-Liisa Karhunen

I Finland finns mer än en halvmiljon sommarstugor och de används regelbundet. Ute på stugan är vi mest rädda för olycksfall och olyckor – det säger var fjärde person som besvarade enkäten. Rädslan framhävs bland kvinnor: av dem är var tredje (30 %) person rädd för att olycksfall ska inträffa på stugan.

Finländare bereder sig dock varierat på potentiella olycksfall på stugan. Släckningsutrustning, såsom släckningsfilt eller skumsläckare, finns endast på varannan stuga (54 %). Likaså har endast varannan (49 %) respondent en första hjälpen-väska.

Endast en tredjedel (39 %) av respondenterna uppger att de har första hjälpen-färdigheter. Situationen är bättre bland unga, då mer än hälften (53 %) av respondenterna i åldern 18–24 år har uppdaterade första hjälpen-färdigheter.

Enkätundersökningen för Nätverket för olycksförebyggande arbete genomfördes av Kantar Public i form av en onlineenkät i Kantaris veckopanel 1–5.9.2023 och den besvarades av 1 018 finländare.

Första hjälpen-färdigheter och applikationen Suomi 112 kommer man långt med

– Olycksfall som inträffar på stugan skulle kunna undvikas, om man bara kunde bereda sig lite bättre. Om ett olycksfall inträffar, vore det bra om det i stugan fanns första hjälpen-utrustning och färdigheter att använda den. Färdigheterna kommer till nytta, då enkäten även avslöjar att nästan hälften av respondenterna inte känner till stugans adress. Då är det även svårt för utryckningsfordon att hitta till platsen berättar planerare Saara Aakko från Finlands Röda Kors.

Kvinnor är bättre förberedda än män med tanke på potentiella olycksfall. Av dem berättar två tredjedelar (67 %) för sina närstående att de är på stugan och varannan person har sparat sina närståendes kontaktuppgifter med ICE-prefixet i sin telefon.

– Applikationen 112 Suomi är det enklaste och billigaste sättet att hålla sig på kartan. Enligt enkäten saknas den dock hos varannan finländare, fortsätter Aakko.

Genom att vara proaktiv tryggar du säkerheten vid hösttalkot på stugan

Genomförande av hösttalkon på stugan är säkrare när utrustningen är i skick. Av över 50-åringarna kontrollerar varannan person (54 %) skicket på verktyg, såsom stegar, yxan och sågen, innan de tar dessa i bruk. Av de yngre respondenterna i åldern 18–24 år gör endast var tredje person (37 %) denna kontroll.

Å andra sidan händer det ibland saker på stugan, men många olycksfall kan undvikas genom att vara proaktiv. Olycksfallsdagen ordnas fredag 13.10. Syftet med den är att få människor att fundera över hur de kan minska risken för olycksfall både hemma och på fritiden, både i arbetet och i trafiken. Myndigheter och organisationer håller varje fredag som infaller den 13:e i en månad tillsammans en kampanj för förebyggande av olyckor.

Mer information:
Planerare av hälsofrämjande arbete Saara Aakko, Finlands Röda Kors, tfn 040 480 6973, saara.aakko(at)finlandsrodakors.fi

Om sjösäkerhet:
Kommunikationsexpert Niko Nieminen, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, tfn 010 3407332, niko.nieminen(at)suh.fi

Om brandsäkerhet:
Juha Hassila, expert inom säkerhetskommunikation, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn 040 758 7846, juha.hassila(at)spek.fi

Om halk- och fallolyckor:
Specialforskare Hanna Kettunen, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7168, hanna.kettunen(at)thl.fi.