Tapaturma­päivä

Denna exceptionella tid kan utsätta för hem- och fritidsolyckor

På grund av coronapandemin tillbringar en stor del av människor mer tid hemma eller på sommarstugan. Dessutom kan antalet sociala kontakter och i synnerhet möten med äldre nära och kära ha minskats. Därför är det ännu viktigare att ta hand om varandra och ta hänsyn till sin egen och andra människors säkerhet. Ungefär 90 procent av dödsfall till följd av olycka och ungefär 80 procent av olyckor som leder till skada händer hemma eller på fritiden.

I undantagssituationen orsakad av coronapandemin är det ännu viktigare att känna till riskplatser, förebygga olyckor och ta hand om andra människors säkerhet. Olycksfallsdagen firas den här veckan för 25:e gången och kampanjen kulminerar på fredagen den 13 november.

”Med många mätare mätt har Finland blivit ett tryggare land. Antalet avlidna i arbetsolyckor och dödsfall till följd av olycka bland barn är rekordlåga. Antalet dödsfall i trafiken har minskat till en femtedel jämfört med 1970-talet, men vi ligger ändå långt bakom flera andra länders, till exempel Norges positiva utveckling”, berättar social- och hälsoministeriets konsultativa tjänsteman Pirjo Lillsunde.

Olyckor orsakar stort mänskligt lidande och kräver ekonomiska resurser vilket gör att de är ett av våra största folkhälsoproblem.

”Antalet dödsfall till följd av olycka i hemmet och på fritiden har minskat oavbrutet under de senaste 10 åren med undantag av de allra senaste åren. Vård av skador och förgiftningar till följd av olyckor orsakar årligen ett stort behov för sjukhusvård både inom specialsjukvården och vid hälsocentralernas vårdavdelningar”, berättar Lillsunde.

I Finland är antalet dödsfall till följd av olycka det tredje högsta i hela EU. Varje år dör ungefär 2 600 människor till följd av olyckor, och olyckor är den fjärde vanligaste dödsorsaken.

På olycksfallsdagen publiceras Säkerhet från barndom till ålderdom – Program för förebyggande av olycksfall i hemmen och på fritiden 2021–2030 samt utredning om kostnadernaPublikationen kan läsas den 13 november 2020 som nätpublikation i Statsrådets publikationsarkiv Valtoprogrammet presenteras nationella mål och åtgärder för förebyggande av olyckor inom olika olyckstyper, och det finns även en utredning om olyckskostnader i publikationen. I målprogrammet har det även tagits hänsyn till de närståendes roll i främjande av barns, de ungas och äldre människors säkerhet.

Största delen av alla olyckor skulle kunna förhindras

Förebyggande av olyckor börjar med att riskplatser identifieras. Ju bättre olika riskfaktorer identifieras, desto bättre kan man förbereda sig för dem och minska risken för olyckor.

Familjer tillbringar just nu mycket tid hemma. Det är en bra idé att ta checklistor för hemmets säkerhet i bruk nu: med hjälp av listan kan man gå igenom sitt hem punkt för punkt och rum för rum. Listorna hjälper att lägga märke till saker vars upprätthållande eller ändrande kan minska risken för olyckor”, uppmuntrar Saara Aakko, planeraren för Röda Korset.

Läs mer om olyckor och deras förebyggande: tapaturmapäivä.fi (på finska)

Checklistor för säkerhet: https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/ladattavat-materiaalit/

Ytterligare information om olycksförebyggande arbete:

Pirjo Lillsunde, rådgivande tjänsteman, SHM, avdelningen för välfärd och tjänster, tfn 029 516 3177, pirjo.lillsunde(at)stm

Saara Aakko, planerare, Finland Röda Kors, tfn 040 4806973, saara.aakko (at)punainenristi.fi

Olycksfallsdagen uppmuntrar att fundera över hur man skulle kunna minska risker och förebygga olyckor på jobbet, hemma och i trafiken. Tidpunkten varierar från år till år, eftersom dagen alltid organiseras på fredagen den 13:e.