Tapaturma­päivä

Brådska syns i olycksfallsstatistiken – kring julen lönar det sig att ta det lite lugnare

Brådska orsakar majoriteten av alla olycksfall i hemmen. Även på arbetsplatser, under fritiden och i trafiken ligger just brådska ofta bakom olyckan. Den nationella Olycksfallsdagen firas fredagen den 13 december.

Årsslutet är full av brådska för många. Brådska bidrar till både stress och benägenheten för olycksfall. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort en undersökning* som visar att bakgrunden till många olycksfall i hemmet och fritiden ofta är brådska, trötthet eller oförsiktighet.

Brådska ligger särskilt bakom olycksfall i hemmet, av vilka långt fler än hälften (62 procent) delvis eller uteslutande beror på brådska. Även i nästan en fjärdedel av alla idrottsrelaterade olycksfall och ungefär 40 procent av andra olycksfall som sker under fritiden är orsaken brådska.

Av de olycksfall som sker på arbetsplatser är brådska en faktor i 43 procent av fallen och av trafikolyckor i totalt 36 procent av alla fall.

Man kan inte avfärda brådskans del i uppkomsten av olyckor. Brådska försämrar koncentrationsförmågan och ökar risktagandet oberoende av om man befinner sig hemma, på arbetet eller i trafiken. Ofta tar man den brådska man upplevt på jobbet med sig ut i trafiken och hem – eller vice versa”, konstaterar Persephone Doupi, specialforskare vid THL.

Särskilt ligger brådska bakom många av olycksfallen bland män

Brådska drabbar ofta särskilt män. Enligt THL:s undersökning är brådska en faktor i nästan hälften av alla arbetsolycksfall för män i åldern 20–54. Bland kvinnor i samma ålder berodde cirka en tredjedel av arbetsolycksfallen på brådska.

Även brådska i trafiken påverkade fler män än kvinnor. För män var brådska en faktor i totalt 43 procent av alla trafikolyckor, medan motsvarande siffra för kvinnor var 31 procent.

Hantering av brådska förebygger olycksfall

Man kan förebygga olycksfall på grund av brådska genom att till exempel få tillräckligt med sömn om nätterna och genom att planera i förväg. När man reserverar tillräckligt med tid i vardagen för att uträtta sina ärenden och ta sig från plats till plats, får man inte bråttom.

Brådska i arbetet och en stressig arbetstakt är bekanta för många. Under Olycksfallsdagen i december vill vi därför göra människor och särskilt män uppmärksamma på hur brådska kan leda till olycksfall, och hjälpa dem att hitta sätt att hantera brådskan i vardagen”, konstaterar Saara Aakko, planerare av hälsofrämjande verksamhet vid Rösta Korset.

Delta i kampanjen i sociala medier

Under Olycksfallsdagen efterlyses den perfekta icke-materiella julklappen åt män, med vilken brådskan kan lindras i vardagen, på arbetet eller under fritiden. Man kan göra önskemål om klappar eller ge tips från och med 5.12 på Olycksfallsdagens Facebook-sida: https://www.facebook.com/tapaturmapaiva.

Målet med Olycksfallsdagen är att få människor att fundera på hur man kan minska på risken för olycksfall såväl hemma som på arbetet och i trafiken. Tidpunkten varierar från år till år, eftersom dagen alltid organiseras på fredagen den 13:e. Det olycksfallsförebyggande arbetet är ett samarbete mellan föreningar och myndigheterna.

Mer information

Saara Aakko, planerare, Finland Röda Kors, tfn 040 4806973, saara.aakko@punainenristi.fi

Persephone Doupi, specialforskare, THL, tfn 029 524 7383, persephone.doupi@thl.fi

Länkar

tapaturmapäivä.fi

kotitapaturma.fi

*Olycksoffren i Finland 2017. Resultat från Nationella offerundersökningen. Kari Haikonen, Persephone Doupi, Emma Honkala, Martta October, Suvi Nipuli, Anne Lounamaa. Institutet för hälsa och välfärd (THL).

I stickprovsundersökningen Olycksoffren i Finland 2017 deltog nästan 7 000 personer över 20 år. Undersökningen innehåller information om olika slags olycksfall, från olycksfall i hemmet och på fritiden till olycksfall i arbetet.