Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e

Olycksfallsdagen firas fredagen den 13 januari och riktar finländarnas uppmärksamhet mot olycksfall och deras förebyggande. I Finland inträffar över en miljon olycksfall per år. Bakom många fall finns brådska.

Olycksfallsdödligheten i Finland hör till de högsta i Europa. År 2015 dog 2 399 människor i Finland till följd av olycksfall. Största delen av de olycksfall som ledde till döden skedde i hemmet och på fritiden.

Målet för Olycksfallsdagen är att väcka diskussion om olycksfall och hur man kunde förebygga dem i vardagen. Dagen har firats sedan år 1995, alltid fredagen den 13:e.

”Målet för Olycksfallsdagen är att fästa medborgarnas uppmärksamhet vid metoder med hjälp av vilka man kan undvika dagliga farosituationer. Fredagen den 13:e är en bra dag för att lyfta fram saker med anknytning till olycksfall eftersom oturen finns i människornas tankar”, beskriver planerare Susanna Jussila från Finlands Röda Kors.

Brådska gör risken för olycksfall större

På Olycksfallsdagen talar man i år särskilt om brådska och hur den verkar i bakgrunden för många olycksfall såväl på arbetet, i hemmet och i trafiken.

”Brådska är en riktig folksjukdom. Enligt uppgifter från Arbetshälsoinstitutet upplever till exempel varannan brådska i sitt arbete mycket eller relativt ofta. Av arbetsolycksfallen inträffar nästan varannan när man har bråttom. Förebyggande av brådska är ett lämpligt tema för arbetsplatser, eftersom brådska och högt arbetstempo är välbekant för många arbetstagare. Vi försöker också uppmuntra människor att fundera över konsekvenserna av brådska för uppkomsten av olycksfall samt förbättra hanteringen av sin egen brådska”, säger Jussila.

Olycksfallsdagens webbplats finns affischer, banners och annat kampanjmaterial som fritt kan laddas ned för att användas på till exempel arbetsplatser. Kampanjen hörs även via radiofrekvenser och i sociala medier. I år framträder Olycksfallsdagen även på bloggarna kasperstromman.com och eskokyro.fi.

Ytterligare information

Susanna Jussila, planerare, förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden, Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2178,  fornamn.efternamn@punainenristi.fi 

konsultativ tjänsteman Pirjo Lillsunde, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3177, fornamn.efternamn@stm.fi

I Olycksfallsdagen deltar

Finansbranschens Centralförbund, kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Olycksutredningscentralen, Försvarsmakten, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK, Finlands Röda Kors, Olycksfallsförsäkringscentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddscentralen.