För många olyckor bland män

Målgruppen för olycksfallsdagen är män i arbetsför ålder.

Män tycks råka ut för alla slags händelser och olyckor – i synnerhet i hemmet och vid idrott. På grund av detta uppmärksammas särskilt mäns olyckor under olycksfallsdagen den 13. juli.

Bland personer i arbetsför ålder är antal dödsfall genom olyckshändelse högre hos män än hos kvinnor. Antalet har sjunkit under de senaste åren, men fortfarande är det män som är offer i 80% av olycksfall som leder till döden.

Nästan 80% av skador som kommer till följd av en olycka inträffar i hemmet eller under fritiden. Drygt 70% av mäns olyckshändelser är olyckor i hemmet och inom idrott.  Den motsvarande siffran hos kvinnor är drygt 60%. Skador som kommer i hemolyckor är vanligtvis blåmärke, blånader eller sår samt stukningar, försträckningar och urledvridningar. **

Olyckor kan förhindras genom egna val – tricksa inte

Den allmänna förekomsten av olyckor och de resurser som dess följder kräver är en av våra största problem i folkhälsan.

Under fritiden betonas individens ansvar för den egna och närståendes säkerhet. På semestern är det lätt att glömma det säkerhetstänkande som är vanligt i arbetslivet. En stor del av olyckorna kunde förhindras genom att uppskatta riskerna på förhand – och genom att tricksa mindre.

”Introduktion och planering av arbetet är nycklar till ett säkert sätt att arbeta. Det lönar sig att komma ihåg att även en mattkniv kan förorsaka skador. Principerna för säkra arbetsmetoder ska man komma ihåg även när man sysslar i hemmet och på fritiden”, säger Marjo Uusi-Pantti, utvecklingschef vid Arbetarskyddscentralen.

Via material på Olycksfallsdagens kampanjsidor uppmuntrar vi nu i juli till riskförebyggande tänkande samt till att utnyttja den säkerhetsattityd som är allmänt på arbetsplatser. I arbetslivet har attitydförändringen till en säker arbetsmiljö varit ett steg i rätt riktning. ”Arbetsolyckor inträffar ändå för ofta”, säger Uusi-Pantti.

Statistik:

Statistikcentralen: Kuolemansyytilastot 2016

Offerundersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd: Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017

Mellanrapport för Social- och hälsovårdsministeriets målprogram: Turvallisuutta kaikille kotona, vapaa-ajalla ja liikunnassa

 

Ytterligare information av olyckor som sker i Finland fås av:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för välfärd och tjänster
tfn 029 516 3177
pirjo.lillsunde(at)stm.fi

Persephone Doupi, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, Välfärdsavdelningen
tfn 029 524 7383
persephone.doupi(at)thl.fi

Kari Haikonen, forskare, Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 8433
kari.haikonen@thl.fi

 

Ytterligare information om utveckling av arbetssäkerhet:

Marjo Uusi-Pantti, utvecklingschef, Arbetarskyddscentralen
tfn 040 145 8595
marjo.uusi-pantti@ttk.fi

 

Ytterligare information om arbetsplatscykling:

Mari Voutilainen, kontaktchef, Trafikskyddet
tfn 0400 960 177
mari.voutilainen@liikenneturva.fi

 

Vad är Olycksfallsdagen?
Flera organisationer och myndigheter har arbetat tillsammans för att förhindra hemolyckor sedan 1993. En samarbetsform är att påverka människors attityder genom Olycksfallsdagens kampanj. Tidpunkten varierar årligen eftersom dagen alltid är fredag den 13:e. År 2018 finns det två dagar: 13 april och 13 juli.

Mer information om olyckornas riskkontroll finns på www.tapaturmapäivä.fi och www.kotitapaturma.fi