Beredd att ta det lite lugnare? Olycksfallsdagen ordnas 13.1

Olycksfallsdagen, som ordnas fredagen den 13 januari, riktar återigen uppmärksamhet mot brådska samt olyckor som orsakas av brådska.

Temat för olycksfallsdagen är Ta det lugnt! Kampanjen påminner om hur brådska och stress inverkar på uppkomsten av olyckor såväl hemma, på jobbet som i trafiken. Samtidigt uppmanar olycksfallsdagen var och en att ta det lite lugnare en stund.

Delta i sociala medier eller på arbetsplatsen

Arbetsplatser uppmuntras att delta i olycksfallsdagen. På arbetsplatsen kan man ordna en gemensam lugn stund och samtidigt fundera på metoder för att förebygga olycksfall i arbetet. Som stöd kan man använda sig av det material som finns på olycksfallsdagens webbsida (LINKKI).

Olycksfallsdagen syns också i sociala medier. Man kan delta i olycksfallsdagen genom att ta en bild av sin egen lugna stund och dela den i sociala medier under hashtaggen #hopulleloppu. Bland alla som deltar lottas det ut en Canon PowerShot-kamera.

Olycksfall förebyggs genom samarbete

I Finland sker årligen över en miljon olycksfall. År 2014 dog sammanlagt 2 476 människor i Finland till följd av olycksfall. Den vanligaste typen av olycksfall som ledde till döden var fallolyckor på marknivå eller från högre höjd. Det finns således fortfarande skäl att fästa uppmärksamhet vid olycksfall och hur man förebygger dem.

Olycksfallsdagen har uppmärksammats sedan 1995. För kampanjen kring olycksfallsdagen svarar en tvärsektoriell samarbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet är ordförande för. Kampanjens informationsförmedling koordineras av Finlands Röda Kors.

 

Ytterligare information:

Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3177, fornamn.efternamn@stm.fi Susanna Jussila, planerare, Finlands Röda Kors, tfn 020 701 2178, fornamn.efternamn@redcross.fi

 

Länkar

Mer information och material: tapaturmapaiva.fi https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/ Olycksfallsdagen på Twitter https://twitter.com/tapaturmapaiva Olycksfallsdagen på Facebook https://www.facebook.com/tapaturmapaiva/ Olycksfallsdagen på YouTube https://www.youtube.com/channel/UCixfWehlI-HqamQ_OBQXDQQ