Pysy pystyssä

Pysy pystyssä − liukastumisen riskit nousevat iän myötä

Liukastuminen ei katso ikää. Tärkeää on ymmärtää, että omaan liukastumisriskiinsä voi vaikuttaa. Iän myötä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat ovat vaikeampia ja vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon avohoidon tilastoissa korostuvat yli 50-vuotiaat naiset.

Kuva: Mikko Vähäniitty/Suomen Punainen Risti

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman tutkimuksen* mukaan Suomessa tapahtuu vuosittain noin 125 000 liukastumis- ja kaatumistapaturmaa. Hieman yli puolet (56 %) näistä tapaturmista tapahtuu naisille. Jopa kaksi kolmasosaa liukastumisista tapahtuu 20–54-vuotiaille. Liukastumisia tapahtuu muun muassa työmatkoilla ja niistä aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia sairauspoissaolojen takia.

Yli 50-vuotiaiden naisten liukastumistapaturmien seuraukset vakavampia

Iän myötä lihaskunnon ja luuston heikentyessä kasvaa riski, että liukastumisen aiheuttamat vammat vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoissairaanhoidon avokäynneissä on nähtävissä selvä hyppäys yli 50-vuotiaiden naisten osalta**. Tyypillisimpiä sairaalahoitoa vaativia liukastumisen aiheuttamia vammoja ovat erilaiset pään vammat sekä raajojen murtumat.

“Naisilla vaihdevuosiin voi liittyä lihaskunnon ja luuston heikkenemistä, mikä voi lisätä kaatumistapaturmien ja niihin liittyvien vammojen riskiä. Mitä vanhemmasta työikäisestä ja erityisesti naisista puhutaan, sitä vaikeampia vammoja voivat liukastumiset aiheuttaa”, painottaa Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm.

Myös nuoremmat työikäiset ovat löytäneet liukuesteet

Liikenne- ja viestintäministeriön raportista käy ilmi, että 44 prosenttia suomalaisista varautuu liukkaisiin keleihin käyttämällä talvikenkiä liukuesteillä. Liukuesteisiin luetaan tässä myös nasta-, pitopohja- sekä kitkakengät. Käyttöaste kohoaa iän myötä ja yli 50-vuotiaista yli puolet käyttää talvikenkiä liukuesteillä.

Positiivista muutosta on havaittavissa, sillä nuoremmatkin hankkivat liukuesteitä.

“Liukuesteitä on ollut markkinoilla ainakin viimeiset 40 vuotta. Kehitystä on tapahtunut valtavasti ja nyt liukuesteiden lisäksi nastakengät ja erilaiset pitopohja- ja kitkakengät ovat löytäneet käyttäjänsä. Meillä suurin liukuesteiden käyttäjäryhmä on 33–51-vuotiaat naiset”, vahvistaa Devisys-liukuestettä edustava Nikander & Wiinikan Jari Pesu.

Yksi tärkeimmistä liukastumis- ja kaatumistapaturmien ehkäisykeinoista on liikunta. Kaiken ikäisten kannattaa pitää huolta omasta liikkuvuudesta ja lihaskunnosta ja tasapainosta.

Myös kävelijän oma ennakointi on tärkeä osa liukastumistapaturmien ehkäisyä.

”Liukkaus ei onnistu yllättämään, jos seuraa keliennusteita sekä tarkistaa jalankulkusään ennen lähtöä – ja varautuu lähtiessään asianmukaisesti pitävin jalkinein tai liukuestein”, muistuttaa Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

*Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2022:2 Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta (valtioneuvosto.fi)
**THL, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, keskiarvo vuosilta 2019−2021

Kuva 1. Luvut ovat erikoissairaanhoidon avokäyntejä jää/lumikelillä liukastumisen/kaatumisen vuoksi. Luvut on suhteutettu väestöön: liukastuminen per 100 000 samanikäistä henkilöä. Keskiarvo vuosilta 20192021.

Pysy pystyssä –kampanja on käynnissä 16.-29.1.2022.

Pysy pystyssä -kampanjan verkkosivut

Kotitapaturman Facebook, Kotitapaturman Twitter

Lisätietoja

Kampanjasta: Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, 040 4806 973, saara.aakko@punainenristi.fi

Ansa Holm, toiminnanjohtaja, Luustoliitto ry, 050 303 8129

Hanna Kettunen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 524 7582

Jari Pesu, tuotepäällikkö, Nikander & Wiinikka Oy, 0500 732372

Laura Loikkanen, suunnittelija, Liikenneturva, 020 7282 341

Pysy pystyssä -testi: kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa-testi
Luustotesti: Luustoliitto.fi/luustotesti

Kampanjassa mukana: Aivovammaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Icebug Finland, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, Luustoliitto, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Punainen Risti, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos.