Tarkistuslistan avulla tarkistat kotisi vaaranpaikat

Lasten ja iäkkäiden turvallisuuden edistämiseen tarkoitetut kodin tarkistuslistat auttavat huomaamaan ja huomioimaan kotona asioita, joita ylläpitämällä tai muuttamalla voi pienentää kotona sattuvien tapaturmien riskiä. Kodin ratkaisuja on hyvä tarkastella eri ikäryhmien näkökulmasta.

Kodin turvallisuuden tarkistuslistat on päivitetty ja käännetty usealle eri kielelle. Tarkistuslistoja on laadittu erikseen alle 1- vuotiaiden, 1-3 -vuotiaiden, 4-6 -vuotiaiden sekä iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi. Tarkistuslistat perustuvat eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiin niin kotona, kotipihalla, vapaa-ajalla kuin liikenteessä huomioitavista turvallisuusnäkökulmista. Pienillä muutoksilla voi edistää merkittävästi kodin ja liikkumisen turvallisuutta.

Tarkistuslistan avulla voi kohta kohdalta ja tila kerrallaan käydä kotiaan läpi ja ruksia kohdat, jotka kotona ovat jo kunnossa ja samalla huomata kohdat, joita voisi vielä turvallisuuden suhteen parantaa. Esimerkiksi tavaroiden säilyttämiseen liittyvät turvallisuusnäkökulmat on helppo huomioida tarkistuslistan avulla, joka muistuttaa myrkyllisten ja terävien esineiden säilyttämisestä lasten ulottumattomissa. Tarkistuslistoihin on koottu tärkeitä turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä huomioita myös kodin ulkopuolella liikkumiseen. Esimerkiksi iäkkäiden kaatumisvaaraa voidaan pienentää paitsi huolehtimalla, että iäkkäällä on ulkona liikkuessaan pitäväpohjaiset ja tukevat jalkineet jalassaan, myös tarkistamalla, ettei kodin kulkuväylillä ole tavaroita, johtoja tai mattoja, joihin voisi kompastua. Vaikkei kotona pieniä lapsia tai iäkkäitä asuisikaan, on kodin turvallisuutta hyvä pohtia myös vierailijoiden kannalta.

Tarkistuslistoja hyödynnetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa. Neuvolatyössä tarkistuslistoja annetaan vanhemmille mukaan neuvolakäynneillä ja niiden avulla käydään läpi kodin turvallisuutta vanhempien kanssa. Tarkistuslistojen hyödyntämisestä kerätyn palautteen mukaan neuvolatyöntekijät kokevat, että tarkistuslista on hyvä pohja keskustelulle: sen avulla on helppo ottaa puheeksi tapaturmien ehkäisy kotona ja havainnollistaa kotona mahdollisesti piileviä tapaturmariskejä. Neuvolassa työskentelevät kertovat, että tarkistuslistoista on hyötyä erityisesti ensimmäisen lapsen saaville ja saaneille, koska kaikkia turvallisuusnäkökulmia ei välttämättä ole tullut ajatelleeksi vielä ensimmäisen lapsen kohdalla. Tarkistuslistojen koetaan olevan mukava konkreettinen asia annettavaksi vanhemmille kotiin vietäväksi. Pelastustoimessa tarkistuslistoja kerrotaan hyödynnettävän kouluttamisen ja opettamisen tukena, ja niitä jaetaan yleisötapahtumissa.

Eri ikäisten lasten turvallisuuden edistämiseen suunnatut tarkistuslistat voi tulostaa aineistopankista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, somaliksi sekä arabiaksi. Iäkkäiden tarkistuslista on tulostettavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Suurempia eriä tarkistuslistoja voi tilata SPR:n verkkokaupasta.