Materialbank

Olycksförebyggande nätverk producerar forskningsbaserad information om förebyggande av olyckor. Materialen är fritt tillgängliga, men källan måste nämnas. Tryckta material kan beställas gratis från Finlands Röda Kors nätbutik.