Tapaturmapäivä

Tarkistuslistan avulla tarkistat kotisi vaaranpaikat

Tällä hetkellä perheet viettävät paljon aikaa kotona, mikä tarjoaa oivan mahdollisuuden tarkastella kodin turvallisuutta uusin silmin. Kodin turvallisuuden tarkistuslistat auttavat huomaamaan ja huomioimaan kotona asioita, joita ylläpitämällä tai muuttamalla voi pienentää kotona tapahtuvien tapaturmien riskiä eri ikäisten perheenjäsenten näkökulmasta.

Pienillä muutoksilla turvallisempi arki

Kodin turvallisuuden tarkistuslistoja on laadittu erikseen alle 1- vuotiaiden, 1-3 -vuotiaiden, 4-6 -vuotiaiden sekä iäkkäiden turvallisuuden parantamiseksi ja tapaturmien ehkäisemiseksi. Tarkistuslistat perustuvat eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiin niin kotona, kotipihalla, vapaa-ajalla kuin liikenteessä huomioitavista turvallisuusnäkökulmista. Pienillä muutoksilla voi edistää merkittävästi kodin ja liikkumisen turvallisuutta.

Tarkistuslistan avulla voi kohta kohdalta ja tila kerrallaan käydä kotiaan läpi ja ruksia kohdat, jotka kotona ovat jo kunnossa ja samalla huomata kohdat, joita voisi vielä turvallisuuden suhteen parantaa. Esimerkiksi tavaroiden säilyttämiseen liittyvät turvallisuusnäkökulmat on helppo huomioida tarkistuslistan avulla, joka muistuttaa myrkyllisten ja terävien esineiden säilyttämisestä lasten ulottumattomissa.

Tarkistuslistoihin on koottu tärkeitä turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviä huomioita myös kodin ulkopuolella liikkumiseen. Esimerkiksi lasta on tärkeää kannustaa liikkumiseen turvallisesta liikkumisesta huolehtimisen ohella. Iäkkäiden kaatumisvaaraa voidaan pienentää paitsi huolehtimalla, että iäkkäällä on ulkona liikkuessaan pitäväpohjaiset ja tukevat jalkineet jalassaan, myös tarkistamalla, ettei kodin kulkuväylillä ole tavaroita, johtoja tai mattoja, joihin voisi kompastua. Vaikkei kotona pieniä lapsia tai iäkkäitä asuisikaan, on kodin turvallisuutta hyvä pohtia myös vierailijoiden kannalta.

Tarkistuslistoja hyödynnetään erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa. Neuvolatyössä tarkistuslistoja annetaan vanhemmille mukaan neuvolakäynneillä ja niiden avulla käydään läpi kodin turvallisuutta vanhempien kanssa. Tarkistuslistojen avulla vanhempi voi yhdessä lapsen kanssa opetella havainnoimaan ja tunnistamaan kodin ja vapaa-ajan ympäristöjen vaaranpaikkoja sekä miettiä turvallisia tapoja toimia riski- ja läheltä piti- tilanteissa. Asenteiden oppiminen alkaa lapsilla varhain.

Eri ikäisten lasten turvallisuuden edistämiseen suunnatut tarkistuslistat voi tulostaa Kotitapaturman aineistopankista suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, somaliksi sekä arabiaksi. Iäkkäiden tarkistuslista on tulostettavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Suurempia eriä tarkistuslistoja voi tilata SPR:n verkkokaupasta. Voit myös tarkastella ja täyttää kodin turvallisuuden tarkistuslistoja Kotitapaturman nettisivuilla.

Turvallisuus muistiperheissä

Muistisairaus voi vaikuttaa muistisairaan henkilön ja tämän läheisten elämään monin eri tavoin. Turvallisuus on yksi merkittävä teema, joka perheitä ja sairastunutta itseään usein mietityttää. Omatoiminen ja turvallinen arki vaatii usein perheeltä ennakointia, tietoa ja luovia toimenpiteitä. Muistiperheen arkea helpottamaan on saatavilla erilaisia apuvälineitä, kuten paikantimia, ovihälyttimiä ja liesivahteja.

Muistiperheessä on hyvä miettiä yhdessä muistisairaan henkilön kanssa, millaisia turvallisuutta parantavia muutoksia kotiympäristössä tehdään. Jo pienet muutokset, kuten esteettömistä kulkuväylistä ja riittävästä valaistuksesta huolehtiminen voivat lisätä turvallisuutta merkittävästi. Koska muistisairaus on luonteeltaan etenevä, kannattaa kodin turvallisuutta tarkastella muistisairaan henkilön näkökulmasta säännöllisin väliajoin.