Pysy pystyssä

Pysy pystyssä: ota vinkit käyttöön talviliukkaiden varalle

Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain merkittävinä kustannuksina ja sairauspoissaoloina. Liukastumisen riskipaikkoja ovat esimerkiksi oma piha tai työpaikan parkkipaikka. Pysy pystyssä –kampanja on antanut vinkkejä liukkaiden varalle jo 15 vuotta. Kampanjointi jatkuu tammikuun toisella viikolla.

Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva

Pysy pystyssä –yhteiskampanja on tuonut asian julkiseen keskusteluun

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa laadittu ”Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030″ nostaa Pysy pystyssä –kampanjan esiin yhtenä onnistuneena toimenpiteenä liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Eri toimijoiden ja järjestöjen yhteiskampanja on muistuttanut suomalaisia talven liukkaudesta jo 15 vuoden ajan ja aihe on ollut esillä jo sitäkin kauemmin.

Useat tuhannet suomalaiset joutuvat hakeutumaan terveyspalveluiden piiriin vuosittain liukastumistapaturman vuoksi. Yhteiskunnalle taloudellisesti suurimmat haitat aiheutuvat työikäisten tapaturmista sairauspoissaolojen kautta. Tapaturmien ehkäisyverkoston koordinoiman Pysy pystyssä –kampanjan puitteissa on ansiokkaasti edistetty talviliukastumisten ehkäisyn toimia ja tätä työtä on syytä jatkaa sekä edelleen tehostaa”, korostaa sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde.

Liukastumistapaturmien yleisyyden vuoksi pienetkin muutokset tapaturmariskissä johtavat suuriin vaikutuksiin, joten tilanteen huomioimiselle on selkeä tarve.

Lihasvoima, koordinaatio ja tasapaino – fyysisen toimintakyvyn ylläpito tärkeää

Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisytutkimuksista tiedetään, että tehokkain yksittäinen kaatumisia ehkäisevä toimenpide on fyysinen harjoittelu, joka parantaa liikkumis- ja toimintakykyä. Lihasvoima, koordinaatio ja tasapaino vaikuttavat yksilön kaatumisriskiin. Liikuntaharjoittelu on tärkeää kaiken ikäisille.

Huomioi keli jo etukäteen

Omalla toiminnallaan voi ehkäistä tapaturmia ja myös kävelijänä ennakointi on hyvä tapa.
Mahdollinen liukkaus kannattaa tiedostaa jo ennen liikkeellelähtöä ja valita kengät kelin mukaan tai ottaa liukuesteet käyttöön. Jos keli mietityttää, kannattaa tarkistaa jalankulkusää Ilmatieteen laitoksen palvelusta. Kävellessä taas kaikkein tärkeintä on keskittyä itse kävelyyn ja ottaa harkittuja askelia. Ja vaikka liikkeellä olisi autolla, myös auton kuljettajasta tulee jossain vaiheessa jalankulkija”, Liikenneturvan suunnittelija Eero Kalmakoski korostaa.

Lue lisää: Pysy pystyssä –kampanjan seitsemän askelta pystyssä pysymiseen.

Liukastumisen ehkäisyn liikennemerkit

Pysy pystyssä –kampanja on käynnissä 13.-24.1.2021, jolloin myös lanseerataan liukastumisen ehkäisyn liikennemerkit. Sosiaalisessa mediassa keskustelua voi seurata tunnisteella #pysypystyssä. Verkkosivuilla www.pysypystyssä.fi julkaistaan tammikuussa artikkeleja, joissa liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja käsitellään eri näkökulmista.

Pysy pystyssä –kampanjasta viestitään Kotitapaturma-sivun alla:

Facebook: https://www.facebook.com/kotitapaturma
Twitter: https://twitter.com/kotitapaturma

Lisätietoa

Kampanjasta

Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, puh. 040 4806973, saara.aakko@punainenristi.fi

Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, 0295 163 177, pirjo.lillsunde@stm.fi

Kaatumisten ehkäisy

Riitta Koivula, kehittämispäällikkö, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 029 524 8437, riitta.koivula@thl.fi

Kävely, ennakointi

Eero Kalmakoski, yhteyspäällikkö, Liikenneturva, 020 7282 380, eero.kalmakoski@liikenneturva.fi

Kampanjassa mukana

Aivovammaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Finanssiala ry, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-nastakengät, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Punainen Risti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos.