Pysy pystyssä

Liukkaat kelit ovat täällä – on aika pukea pitävät jalkineet ja huolehtia kulkuväylät turvallisiksi

Liukkailla keleillä pihojen ja kulkuväylien kunnossapitoon on panostettava tavallista enemmän. Jokainen voi myös vaikuttaa toiminnallaan omaan liukastumisriskiinsä.

Kuva: Mikko Vähäniitty / Suomen Punainen Risti

Lähes puolet suomalaisista liukastuu talven aikana. Myös suurin osa työmatkatapaturmista sattuu juuri marras–helmikuussa liukkaiden aikaan.

Omalla toiminnalla on kuitenkin mahdollisuus ehkäistä kaatumisia myös pahimmilla liukkailla.

– Nyt on oikea aika varautua liukkaisiin keleihin. Keliin sopivat kengät, ennakointi ja valppaus ovat avainasemassa arjen liikkumisessa. Myös pihojen ja kulkuväylien kunnossapitoon on kiinnitettävä huomiota, sanoo Punaisen Ristin terveyden edistämisen suunnittelija Saara Aakko.

Keliin sopivat kengät ja liukuesteet ovat pystyssä pysymisen perusta

Ennen liikkeelle lähtemistä kannattaa aina tarkistaa säätila. Jalankulkijalle erityisen vaarallinen keli on silloin, kun jään päällä on vettä tai lunta. Ilmatieteen laitos julkaisee varoituksia jalankulkusäästä, ja niiden seuraaminen helpottaa varautumista.

Kengillä on suuri merkitys pystyssä pysymisessä, joten kengät kannattaa valita kelin mukaan. Kenkien valinnassa tulisi kiinnittää huomiota kantaan, pohjamateriaaliin ja pohjan kuviointiin. Piikkikorot ja sileäpohjaiset kengät ovat huonoin valinta liukkaille keleille.

Liukuesteet ehkäisevät liukastumista tehokkaasti. Liukuesteitä ostaessa kannattaa ottaa mukaan ne kengät, joiden kanssa aikoo käyttää esteitä. Liukuesteiden lisäksi myös nastakengät ovat oiva valinta liukkaalle kelille.

Kunto, kiireettömyys ja keskittyminen – mielellään kaikki yhdessä

Vireystila ja kunto vaikuttavat liukastumisen riskiin. Väsyneenä ja alivireisenä tarkkaavaisuus heikkenee, jolloin myös liukastumisalttius kasvaa. Levon lisäksi hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat kaiken ikäisiä pysymään pystyssä.

Kiire vaikeuttaa ennakointia, varautumista ja etukäteissuunnittelua, mikä taas lisää liukastumisen riskiä. Liukkaalla kelillä matkoihin kannattaakin varata tavallista enemmän aikaa. Jopa joka kuudes liukastuminen johtuu kiireestä.

Liukkaalla kelillä keskittyminen kannattaa myös kohdistaa kokonaan kävelyyn. Kun huomio on muualla – esimerkiksi puhelimessa – jäävät hiekoittamattomat, epätasaiset ja liukkaat kohdat huomaamatta.

Katujen ja pihojen kunnossapidosta kannattaa antaa palautetta

Kevyen liikenteen väylien ja pihojen kunnossapito vaikuttaa olennaisesti liikkumisturvallisuuteen ja vammautumisriskiin talvikeleillä. Siksi on tärkeää varmistaa, että pihat ja kadut aurataan, hiekoitetaan ja valaistaan asianmukaisesti.

– Lumivallit ja huono kunnossapito voivat estää liikkumisen kokonaan tai pakottaa ihmiset käyttämään ajorataa kulkuväylänä. Liukkaat tiepinnat ovat erityisen vaarallisia esimerkiksi apuvälineitä liikkumiseen käyttäville ihmisille, muistuttaa Invalidiliiton asiantuntija Ari Kurppa.

Asuintalon tai työpaikan piha-alueiden kunnossapidon puutteista kannattaa aina antaa palautetta huoltoyhtiölle. Kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta tulee olla yhteydessä oman kunnan tai kaupungin kunnossapidosta vastaavaan tahoon. Maanteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta vastaavat alueelliset ELY-keskukset.

Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa liukkaiden kelien vaaroista

Pysy pystyssä -kampanjaa vietetään 11.–18.1.2024. Kampanja muistuttaa, että liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla. Tavoitteena on myös vähentää liukastumisista ja murtumista aiheutuvaa terveydenhuollon kuormitusta ja kustannuksia.

Kampanjassa ovat mukana Aivovammaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, Finanssiala ry, Ilmatieteen laitos, Invalidiliitto, Liikenneturva, LähiTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Punainen Risti, Taitavat Suutarit ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos.

Lisätietoja:

Liikenneturva: Pitoa jalankulkuun

Tapaturmavakuutuskeskus 2017. Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi. Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12.

Pysy pystyssä -kampanjan verkkosivut (suomeksi)

Kotitapaturman Facebookissa

Kotitapaturman X:ssä (Twitter)

Yhteystiedot:

Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, 040 4806 973, saara.aakko@punainenristi.fi

Ari Kurppa, esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto, 050 430 7268, ari.kurppa@invalidiliitto.fi