Pysy pystyssä

Liukastumisista kipua ja kustannuksia

Viime talvena toteutetun kyselyn* mukaan neljä kymmenestä suomalaisesta on liukastunut viime talven aikana. Joka toinen kertoi myös loukanneensa itsensä kaatuessaan. Mustelmien ja ruhjeiden lisäksi vuosittain lähes viisi tuhatta potilasta joutuu sairaalahoitoon liukastumisen takia.

Kävelijät ja koira liukkaalla tiellä.
Kuva: Liikenneturva

Neljä kymmenestä suomalaisesta kertoi viime talvena toteutetussa kyselyssä kaatuneensa liukastumisen takia. Joka toinen oli myös loukannut itsensä kaaduttuaan ja joka kahdeksas (14 %) joutui kaatumisen seurauksena käymään lääkärissä tai terveydenhoitajalla.

”Liukastumiset koskettavat kaikkia iästä riippumatta. Jokaisella meistä löytyy varmasti kokemusta liukastumisesta, vaikka tilanteesta olisikin selvinnyt vain mustelmilla. Iän karttuessa kaatumisesta johtuvat vammat ovat yleensä vakavampia kuin nuoremmilla. Kuitenkin kenellä tahansa kaatumisen johdosta murtunut ranne hankaloittaa perusarjen pyörittämistä pitkäksi aikaa”, erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi SOSTE ry:stä kertoo.

Yleisimmin kaadutaan kotipihalla

Lievien vammojen lisäksi kaatumiset ja liukastumiset aiheuttavat runsaasti vakavia vammoja, kuten murtumia, nivelten sijoiltaanmenoja ja päävammoja, joista voi seurata pitkäaikaista haittaa. Jää- tai lumikelillä kaatumisten takia yön yli sairaalahoitoon joutuu vuosittain yli 5000 henkilöä. Vuosittain liukastumiset aiheuttavat 26-28 miljoonan euron sairaalahoitokustannukset.**

”Jalankulkijan kannalta vaarallisin keli on, kun jäisen pinnan päälle sataa kuivaa pakkaslunta tai kun jään pinnalle muodostuu vesikalvo jään sulaessa. Kun lämpötila sahaa nollan tuntumassa, kannattaa matkalla varoa liukkaita pintoja. Oma varautuminen ja yhteistyö muun muassa kunnossapidon, jalkinevalmistajien, viestinnän ja terveydenhuollon kesken auttavat ehkäisemään liukastumisia”, Tamminiemi toteaa.

Näin varaudut liukkaisiin:

Varaa aikaa matkaan – kiiruhtaessa liukastuu herkemmin.
Kun vireystilasi on hyvä, pystyt varomaan liukkaita kohtia.
Kiinnitä huomio kenkien valintaan – Hyvissä liukkaan kelin kengissä on matala, leveä kanta, voimakkaasti kuvioitu pohja ja pehmeä pohjamateriaali.
Käytä liukuesteitä liukkailla – Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet tai kiinteästi asennettavat nastat antavat hyvän pidon.
Tarkista varoitukset. Jalankulkusään saat selville esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen sivuilta.
Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta. Pihojen ja katujen hiekoitus sekä lumien puhdistaminen auttavat montaa muutakin kulkijaa pysymään pystyssä.
Huolehdi fyysisestä kunnostasi. Kehon hyvä hallinta ja lihaskunto auttavat pysymään pystyssä.
Lisätietoja:

eritysasiantuntija Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Pysy pystyssä -kampanjan puheenjohtaja puh. 040 577 4614

*Jalankulkijoiden liukastumisia selvitettiin joulukuussa 2014. Tutkimuksen suoritti Liikenneturvan toimeksiannosta TNS Gallup Oy. Tiedot kerättiin internetpaneeli GallupForumissa. Kyselyyn vastasi 1 656 suomalaista.

**Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot

Pysy pystyssä -kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Kampanjan taustalla ovat seuraavat toimijat: Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Suomen Punainen Risti, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Aivovammaliitto, Ilmatieteen laitos, Liikenneturva, Taitavat suutarit, Työterveyslaitos ja LähiTapiola.