Pysy pystyssä

Var tredje anser att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga – trots tydliga fördelar

Kampanjen Håll dig på benen påminner oss om att vi kan förbereda oss för vinterns hala väglag genom att använda dubbskor eller halkskydd, som utan tvekan hjälper oss att hålla oss på benen. Enligt Trafikskyddets enkät anser dock omkring var tredje person i arbetsför ålder att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga att använda på vägen till arbetet.

Bild: Nina Mönkkönen / Trafikskyddet

Vinterns hala väglag orsakar många halkolyckor bland finländarna. De bästa sätten att förebygga olyckor är att fokusera på gåendet och undvika brådska, men i synnerhet att använda halkskydd eller skor som är lämpliga för föret. Till exempel dubbskor ger bra grepp även vid besvärliga fören, såsom isiga vägbanor vid temperaturer kring nollstrecket.

Av de personer i arbetsför ålder som besvarade Trafikskyddets färska enkät* anser dock ungefär en tredjedel (35 procent) att dubbskor eller halkskydd är för besvärliga att använda på vägen till arbetet, även om väglaget skulle vara riktigt halt. Fler än två av fem (44 procent) respondenter medgav även att de aldrig använder halkskydd eller dubb- eller friktionsskor när de går i vinterhalka. Ungefär var tredje (32 procent) i sin tur berättade att de åtminstone oftast använder något av dessa hjälpmedel.

Det är ganska mänskligt att många upplever att det är besvärligt att använda halkskydd och dubbskor. De innebär ytterligare en sak att tänka på under stressiga morgnar. Personer i arbetsför ålder råkar dock ut för många halkolyckor, och de inträffar oftast utan förvarning. Det är bra att fråga sig om det ändå inte vore bättre att förbereda sig för halkan i förväg än att förarga sig i efterhand”, frågar Trafikskyddets kontaktchef Eero Kalmakoski.

Halkolyckor kan enkelt få tråkiga och långvariga konsekvenser. Det tar lång tid att återhämta sig från till exempel en handledsfraktur. En färsk avhandling vid Uleåborgs universitet visade att risken för handledsfrakturer är 2,5 gånger högre vid vinterhalka jämfört med andra fören.

Alla torde veta hur det känns att med spända muskler försöka ta sig fram på en hal trottoar. Att använda dubbskor eller halkskydd förebygger således även olika typer av muskelkramper – för att inte tala om att de ger en mer avslappnad framfart. Pröva och skapa en ny god vana”, uppmuntrar Kalmakoski.

Tabell till hjälp vid val av lämplig produkt

Inom kampanjen Håll dig på benen har man sammanställt en omfattande tabell över olika typer av halkskydd och skor för halt vinterväglag. Med hjälp av tabellen kan du enkelt ta reda på vilken produkt som passar dig bäst, för att du ska kunna förebygga halkolyckor.

Av tabellen framgår bland annat användningssyfte, fördelar, saker att beakta samt prisintervall för varje alternativ. Det viktigaste är att du väljer en sko eller ett halkskydd utifrån ditt eget behov, för att du ska ha så stor nytta av produkten som möjligt”, förklarar kampanjens ordförande Kaarina Tamminiemi.

I dag finns ett mycket brett utbud av produkter för förebyggande av halkolyckor, så det finns ett lämpligt alternativ för alla fotgängare i alla åldrar. Studera tabellen och förklaringen till den här (på finska).

*Trafikskyddet utredde hösten 2019 arbetsföra personers åsikter om att gå i halka. Enkäten genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Trafikskyddet och besvarades av totalt 1 039 arbetsföra personer i åldern 25–65.

Så här förbereder du dig för halka och håller dig på benen:

  • Tänk på vilka skor du väljer – stabila skor är låga med bred klack och har en kraftigt mönstrad sula i ett mjukt material.
  • Genom att använda halkskydd eller dubb-/friktionsskor får du bra grepp vid halt väglag.
  • Koncentrera dig på hur du går. Om du riktar din uppmärksamhet mot mobilen istället för gåendet kan halkan överraska dig rejält.
  • Förutse. Om du är alert kan du se upp för hala fläckar.
  • Läs varningarna. Fotgängarvädret finns till exempel på Meteorologiska institutets webbplats.
  • Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor – eller sanda gården själv vid behov och i mån av möjlighet. Sandning av gårdar och gator samt snöröjning hjälper även många fler att hålla sig på benen.
  • Se till så att du har god fysisk kondition. God kroppskontroll och muskelstyrka hjälper dig att hålla dig på benen.

Mer information:

Allmänt om kampanjen:

kampanjens ordförande Kaarina Tamminiemi

(tfn 040 577 4614, kaarina.tamminiemi@cancer.fi)

Om förebyggande av halkolyckor och resultat av enkäten:

kontaktchef Eero Kalmakoski, Trafikskyddet (tfn 020 7282 380, eero.kalmakoski@liikenneturva.fi)

Om fotgängarvädret:

övermeteorolog Sari Hartonen, Meteorologiska institutet (tfn 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi)

Länkar:

Kampanjen Håll dig på benen www.pysypystyssä.fi (på finska)

Varningar (inkl. fotgängarvädret): sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Egna observationer: ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot (på finska)

Se även dessa videor:

Var och när är risken för halkolyckor som störst? (på finska)
Riskgrupper och vanliga skador förknippade med halkolyckor (på finska)

Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Kampanjen pågår i tv (Yle), radio och sociala medier den 13–26 januari 2020. Följ: #pysypystyssä och @kotitapaturma.

I kampanjen Håll dig på benen deltar

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Finans Finland, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder verksamheten.