Pysy pystyssä

Två av fem har råkat ut för en farlig situation på grund av för hala skor

Valet av skor spelar en stor roll när det gäller att förebygga halkolyckor. I Trafikskyddets enkät* uppgav hela två av fem finländare (40 %) att de under det senaste året har råkat ut för en farlig situation i trafiken på grund av att de har haft för hala skor för väglaget.

Två människor är på väg under vinter.
Bild: Nina Mönkkönen / Trafikskyddet

Enligt en enkät som Trafikskyddet nyligen gjorde har upp till 40 procent av finländarna råkat ut för en farlig situation i trafiken under det senaste året efter att ha gått i för hala skor för väglaget. Den pågående kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och se till att man har lämpliga skor.

En viktig del av förebyggandet av halkolyckor är fotgängarnas eget förutseende beteende. Följer man med väderprognosen och kontrollerar fotgängarvädret innan man ger sig av överraskas man inte av halkan – och kan förbereda sig med lämpliga halksäkra skor eller halkskydd,” säger Kaarina Tamminiemi, ordförande för kampanjen Håll dig på benen.

Oftast är olyckan inne under de dagliga resorna till och från jobbet. Därför gäller det också att komma ihåg att halka är något som berör oss alla, oavsett färdsätt eller ålder.

Vi alla är åtminstone en stund fotgängare under våra dagliga resor, om så bara mellan parkeringsplatsen och dörren till jobbet. Fall är inte heller något som bara drabbar äldre. Tvärtom sker de flesta fallolyckor bland människor i arbetsför ålder. De skador som uppstår till följd av fallolyckor är ofta mer allvarliga för äldre än för yngre”, förklarar Tamminiemi och fortsätter:

Utöver den fysiska smärtan och förargelsen orsakar fallolyckor bland människor i arbetsför ålder på grund av sjukfrånvaro ofta också mycket kostnader för såväl arbetsplatsen som samhället.

Hjärnan ”multitaskar” inte – fokusera på gåendet

Vid halt väglag gäller det att också koncentrera sig på hur man går. Att gå på en isig yta utan att falla kräver koncentration och att man hela tiden håller ett öga på omgivningen så att man märker till exempel icke sandade, ojämna eller i övrigt hala fläckar i tid. Det lönar sig att till exempel pillra på mobilen först när man väl är framme.

Hjärnan ’multitaskar’ inte utan i själva verket flyttar på uppmärksamheten mellan två olika uppgifter. När man samtidigt gör två saker som båda kräver koncentration, rubbas antingen den ena eller den andra. Blir man uppslukad av telefonen har man varken tankarna eller blicken på vägen och kan då bli överraskad av hala fläckar när man går”, påminner Petri Jääskeläinen, planerare hos Trafikskyddet.

Om man är tvungen att använda mobilen på vägen, är det säkrast att stanna till – precis som när man åker bil.

För fotgängare är de eventuella följderna av ouppmärksamheten i regel inte lika allvarliga som för bilister men fall orsakar alltid åtminstone obehag och ofta även fysiska skador. Man kunde därför parafrasera Trafikskyddets kampanjslogan och säga att när du går, gå”, uppmuntrar Jääskeläinen.

En kvinna med en hund under vinter. Text: Håll dig på benen: välj lämpliga skor för vädret- använd halkskydd- reservera tid för resorna.
Bild: Kaisa Tanskanen

Så här förbereder du dig på halka:

– Tänk på vilka skor du väljer – bra skor vid halt väglag är låga skor med bred klack och en kraftigt mönstrad sula i ett mjukt material.
– Koncentrera dig på hur du går. Om uppmärksamheten är inställd på mobilen och inte på gåendet kan halkan överraska rejält.
– Förutse. Om du är alert kan du se upp för hala fläckar.
– Använd halkskydd när det är halt – halkskydd som fästs i skorna eller dubbar som sätts på permanent ger ett gott grepp.
– Läs varningarna. Väderuppgifter för fotgängare finns till exempel på Meteorologiska institutets webbplats.
– Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor. Sandning av gårdar och gator och snöröjning hjälper många fler att hålla sig på benen.
– Se till din fysiska kondition. God kroppskontroll och muskelstyrka hjälper dig att hålla dig på benen.
– Tänk på att en promilleökning också ökar risken för att falla.

*Farliga situationer som finländarna råkat ut för i trafiken utreddes i december 2018. Enkätundersökningen utfördes av Kantar TNS på uppdrag av Trafikskyddet. Totalt 1 009 personer besvarade enkäten.

Mer information:

Allmänt om kampanjen

specialsakkunnig Kaarina Tamminiemi, SOSTE Finlands social och hälsa rf
ordförande för kampanjen Håll dig på benen (tfn 040 577 4614, kaarina.tamminiemi@soste.fi)

Om att fokusera på gåendet & ouppmärksamhet

planerare Petri Jääskeläinen, Trafikskyddet (tfn 020 7282 322, petri.jaaskelainen@liikenneturva.fi)

Om förebyggande av halkolyckor och enkätresultatet

planerare Laura Loikkanen, Trafikskyddet (tfn 020 7282 341, laura.loikkanen@liikenneturva.fi)

Om fotgängarvädret

övermeteorolog Sari Hartonen, Meteorologiska institutet (tfn 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi)

Länkar:

Kampanjen Håll dig på benen http://www.pysypystyssä.fi/
Varningar (inkl. fotgängarvädret): sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
Egna observationer: http://ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Kampanjen pågår i radio och sociala medier den 14–27 januari 2019. Följ: #pysypystyssä och @kotitapaturma.

I kampanjen Håll dig på benen deltar

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder verksamheten.