Pysy pystyssä

Reservera tid, undvika brådska och håll dig på benen när vinterhalkan slår till

Vinterhalkan kan överraska fotgängare särskilt i början av vintern, då man ännu inte hunnit vänja sig vid det hala vägunderlaget. Kampanjen Håll dig på benen uppmärksammar finländarna på det halare vägunderlaget – att undvika brådska spelar en stor roll i att hålla sig på benen. Halkolyckor orsakar årligen mycket förtret och kostnader för såväl individen och arbetsplatser som samhället.

Foto: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

I början av vintern bör man påminna sig själv om att observera det hala vägunderlaget, eftersom man ännu inte nödvändigtvis har hunnit vänja sig vid det. När man promenerar lönar det också sig att koncentrera sig på just det och undvika brådska, eftersom det utsätter dig för en halkrisk.

I julstressen ska man helst skynda långsamt och se framför sig. En vanlig situation är till exempel när man i sista sekund ska kliva på bussen, då det är lätt glömt att vara försiktig med halkan – även om man nyss var fullständigt medveten om den. Julen och nästa buss kommer även om man inte skyndar sig”, säger Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Personer i arbetsför ålder råkar ut för många halkolyckor, även bilförare. Riskområden är då till exempel den egna tomten eller parkeringsplatsen på arbetet. Det gamla vanliga rådet att vara förutseende, det vill säga att man till exempel reserverar tillräckligt med tid till resorna, är det som bäst råder bot på brådskan och därigenom också halkolyckorna. Ett enkelt sätt är att gå hemifrån till exempel fem minuter tidigare.

Sannolikt planerar ingen att ramla, så det lönar sig att förbereda sig på halt vägunderlag – det är inte en åldersfråga, utan mer en omständighetsfråga. De skador som uppstår till följd av fallolyckor är ofta mer allvarliga för äldre än för yngre. Utöver att undvika brådska och koncentrera sig på promenerandet är halkskydd och skor med stabil sula ett enkelt sätt att undvika halkolyckor. Det lönar sig även att följa med fotgängarvädret”, påminner Loikkanen.

Halkolyckor är dyra

Halkolyckor orsakar stora kostnader för samhället. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppgår kostnaderna för avdelningsvård till följd av halkolyckor på vintern i genomsnitt cirka 18 miljoner euro per år*.

Cirka 4 600 patienter* vårdas årligen på vårdavdelningar till följd av halkolyckor på vintern. Enligt THL uppsöker dessutom cirka 11 000 patienter* årligen öppenvården till följd av halkolyckor på vintern.

Förutom i sjukvården uppstår kostnader självfallet även för arbetsplatser, eftersom olyckorna ofta är förknippade med frånvaro från arbetet. Och man ska heller inte glömma smärtorna, obehaget och andra utmaningar som offer för halkolyckor upplever i sin vardag. Halkolyckans följder kan göra det betydligt svårare att klara vardagen såväl hemma som på arbetet”, anmärker THL:s specialforskare Persephone Doupi.

*Genomsnittet från uppgifterna för 2015–2017. Det kan förekomma överlappningar mellan patienter inom öppenvården och avdelningsvården, vilket innebär att det totala antalet patienter sannolikt är något lägre.

Så här förbereder du dig för halka och håller dig på benen:

  • Tänk på vilka skor du väljer – stabila skor är låga med bred klack och en kraftigt mönstrad sula i ett mjukt material.
  • Koncentrera dig på hur du går. Om uppmärksamheten i stället är inställd på mobilen och inte på gåendet kan halkan överraska rejält.
  • Förutse. Om du är alert kan du se upp för hala fläckar.
  • Använd halkskydd när det är halt – halkskydd som fästs i skorna eller dubbar som sätts på permanent ger ett gott grepp.
  • Läs varningarna. Väderuppgifter för fotgängare finns till exempel på Meteorologiska institutets webbplats.
  • Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor – eller sanda gården vid behov och i mån av möjlighet själv. Sandning av gårdar och gator och snöröjning hjälper många fler att hålla sig på benen.
  • Se till din fysiska kondition. God kroppskontroll och muskelstyrka hjälper dig att hålla dig på benen.
  • Tänk på att en promilleökning också ökar risken för att falla ytterligare, särskilt så här i julfesttider.

Mer information:

Allmänt om kampanjen

kampanjens ordförande Kaarina Tamminiemi

(tfn 040 577 4614, kaarina.tamminiemi@cancer.fi)

Om förebyggande av halkolyckor

planerare Laura Loikkanen, Trafikskyddet (tfn 020 7282 341, laura.loikkanen@liikenneturva.fi)

Statistik och kostnader förknippade med halkolyckor

specialforskare Persephone Doupi, THL (tfn 029 524 7383, persephone.doupi@thl.fi)

Om fotgängarvädret

övermeteorolog Sari Hartonen, Meteorologiska institutet (tfn 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi)

Länkar:

Kampanjen Håll dig på benen www.pysypystyssä.fi

Varningar (inkl. fotgängarvädret): sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Egna observationer: http://ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Se även dessa videor:

Var och när är risken för halkolyckor som störst?

Riskgrupper och vanliga skador förknippade med halkolyckor

 Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Kampanjen pågår i radio och sociala medier den 13–26 januari 2020. Följ: #pysypystyssä och @kotitapaturma.

I kampanjen Håll dig på benen deltar

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Finans Finland, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder verksamheten.