Pysy pystyssä

Håll dig på benen på fredag – halt väglag kring lilla jul ökar fallrisken

Även om december och januari månaderna toppar statistiken över fallolyckor så orsakar mycket halt väglag kring lilla jul även en topp i olycksstatistiken. I början av vintersäsongen har fotgängarna ännu inte vant sig vid halkan, och därför påminner kampanjen Håll dig på benen fotgängarna att uppmärksamma det möjligen hala väglaget.

En kvinna med en hund under vinter. Text: Håll dig på benen: välj lämpliga skor för vädret- använd halkskydd- reservera tid för resorna.

Julfestsäsongen har börjat och det syns även i antalet fallolyckor. Överlag ökar halt före fallrisken, men om det hala väglaget inträffar under julfestsäsongen medför det klart ökad fallrisk.

Julfestsäsongen ökar antalet kvällsevenemang och därmed ökar även fallrisken som en följd av ökad alkoholkonsumtion. Under helgerna är över hälften av patienterna, som råkat ut för en vrist- eller benskada, påverkade av alkohol när skadan inträffar”, berättar avdelningsöverläkaren Lauri Handolin vid Tölö sjukhus.

Redan innan man går ut är det bra att kontrollera om väglaget är halt eller inte och välja skor därefter. Som fotgängare är det viktigt att fokusera på själva gåendet.

Väldigt få halkar i en ishockeyrink, eftersom man då är medveten om att varje steg tas på halt underlag. Om man även på gatan kommer ihåg att koncentrera sig på sina steg då man rör sig till fots, så håller man sig bättre på benen. Under julfestsäsongen hjälper det även att dricka alkohol med måtta”, fortsätter Handolin.

Mobilen fram först när du nått ditt mål – fokusera på gåendet

Kampanjen Håll dig på benen som inleds på allvar i januari uppmuntrar fotgängarna att förutse eventuell halka redan nu.

Det är värt att kontrollera vädret för fotgängare innan man ger sig iväg. Dessutom finns det skäl att reservera tillräckligt med tid för att ta sig från ett ställe till ett annat, eftersom en hal vägyta oftare överraskar dig när du har brottom än när du går försiktigt. Låt även bli att bläddra i mobilen så länge du går, eftersom ouppmärksamhet ökar fallrisken. Fokusera på gåendet”, uppmanar Kaarina Tamminiemi från kampanjen Håll dig på benen.

Genom att endast titta på termometern går det inte att avgöra ifall väglaget är halt eller inte. Med hjälp av Meteorologiska institutets mobilapplikation kan medborgarna även framföra sina egna observationer.

I synnerhet då förhållanden på gångbanorna i stor utsträckning är dåligt och halkan försvårar normal gång vill vi gärna få medborgarobservationer. Vi följer med observationerna i vår väderjour. Det är dock skäl att stanna upp när du skickar in dina observationer så att du inte halkar när du använder mobilen”, påminner övermeteorolog Sari Hartonen på Meteorologiska institutet.

Mer information:

Specialexpert Kaarina Tamminiemi, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Ordförande för kampanjen Håll dig på benen (tfn 040 577 4614,kaarina.tamminiemi@soste.fi)

Övermeteorolog Sari Hartonen, Meteorologiska institutet (tfn 029 539 3444, sari.hartonen@fmi.fi)

Forskare Mikko Hirvonen, Arbetshälsoinstitutet (tfn 030 474 2774, mikko.hirvonen@ttl.fi)

Länkar:

Kampanjen Håll dig på benen www.pysypystyssä.fi
Varningar (bl.a. fotgängarvädret): sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
Egna observationer -projektets webbplats (på finska): ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare i vintertid. Kampanjen inleds i januari i radio och på sociala medier. Följ: #pysypystyssä och @kotitapaturma.

I kampanjen Håll dig på benen deltar:

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-dubbskor, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Finlands Röda Kors, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder verksamheten.