Tapaturma­päivä

Poikkeuksellinen aika voi altistaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmille

Koronapandemian vuoksi suuri osa viettää tavallista enemmän aikaa kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Lisäksi yhteydenpito ja etenkin tapaamiset iäkkäiden läheisten kanssa ovat voineet vähentyä. Onkin entistä tärkeämpää välittää toisistamme ja huolehtia sekä omasta että muiden turvallisuudesta. Tapaturmakuolemista noin 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista noin 80 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.

Koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on entistä tärkeämpää tunnistaa vaaranpaikat, ennaltaehkäistä tapaturmat ja pitää huolta läheisten turvallisuudesta. Tapaturmapäivä-kampanjaa vietetään tällä viikolla jo 25. kertaa ja kampanja huipentuu perjantaina 13.11.

”Suomesta on tullut monilla mittareilla aikaisempaa turvallisempi paikka. Työtapaturmissa menehtyneiden lukumäärä ja lasten tapaturmaiset kuolemat ovat ennätyksellisen alhaisella tasolla. Liikennekuolemien lukumäärä on laskenut viidesosaan 1970-luvun luvuista, mutta olemme silti jääneet jälkeen monien muiden maiden, kuten Norjan, myönteisestä kehityksestä”, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde.

Tapaturmat aiheuttavat inhimillisesti suurta kärsimystä ja vaativat taloudellisia resursseja, joiden vuoksi ne ovat eräs suurimmista kansanterveysongelmistamme.

”Kodin ja vapaa-ajan tapaturmakuolemien määrä on pienentynyt yhtäjaksoisesti 10 vuoden aikana aivan viimeisimpiä vuosia lukuun ottamatta. Tapaturmista aiheutuneiden vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuu runsaasti sairaalahoidon tarvetta vuosittain sekä erikoissairaanhoidossa että terveyskeskusten vuodeosastohoidossa”, sanoo Lillsunde.

Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n kolmanneksi korkein. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vuosittain noin 2 600 henkilöä kuolee tapaturmaisesti.

Tapaturmapäivänä julkaistaan uusi Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Julkaisu on luettavissa 13.11. 2020 verkkojulkaisuna Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta. Ohjelmaan on asetettu kansalliset tavoitteet ja toimenpiteet tapaturmien vähentämiseksi eri tapaturmatyypeissä, ja julkaisussa on omana osuutena myös selvitys tapaturmien kustannuksista. Tavoiteohjelmassa on huomioitu omaisten rooli lasten ja nuorten sekä iäkkäiden turvallisuuden edistämisessä.

Suuri osa tapaturmista olisi estettävissä

Tapaturmien ehkäisy alkaa vaaranpaikkojen tunnistamisesta. Mitä paremmin erilaiset vaaratekijät tunnistetaan, sitä paremmin niihin osataan varautua ja näin pienentää tapaturmien riskiä.

Perheet viettävät tällä hetkellä paljon aikaa kotona. Kodin turvallisuuden tarkistuslistat kannattaakin ottaa nyt käyttöön, sillä listan avulla voi kohta kohdalta ja tila kerrallaan käydä kotiaan läpi. Listat auttavat huomioimaan kotona asioita, joita ylläpitämällä tai muuttamalla voi pienentää tapaturmien riskiä”, kannustaa Punaisen Ristin suunnittelija Saara Aakko.

Lue lisää tapaturmista ja niiden ehkäisystä: tapaturmapäivä.fi

Turvallisuuden tarkistuslistat: https://www.kotitapaturma.fi/tietotyyppi/turvallisuustestit/

Lisätietoja tapaturmien ehkäisytyöstä:

Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies, STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto, puh. 029 516 3177, pirjo.lillsunde(at)stm

Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, puh. 040 4806973, saara.aakko(at)punainenristi.fi

Tapaturmapäivänä kannustetaan miettimään, kuinka vähentää riskejä ja ennaltaehkäistä tapaturmia töissä, kotona ja liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä.