Pysy pystyssä

Ehkäise lasten ja nuorten kaatumistapaturmia

Liukastumisten ja kaatumisten seuraukset nuorille eivät yleensä ole niin vakavia kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Silti lievempien vammojen lisäksi seurauksena saattaa olla myös vakavampia vammoja kuten luunmurtumia, aivotärähdyksiä ja pään vammoja.

Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella harrastusten ja harrastuspaikkojen turvallisuudesta. Harrastuksissa, joissa on riski loukkaantumiselle, tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita, jotka ehkäisevät esimerkiksi kaatumisesta tai putoamisesta aiheutuneita vammoja. Erityisesti nuorten turva- ja suojavälineiden kuten kypärän käyttöä tulisi lisätä.

On tavallista, että pienten lasten opetellessa kävelemään, tasapainoilemaan ja kiipeämään, heille tapahtuu usein kaatumisia ja putoamisia. On tärkeää kannustaa lasta liikkumaan ja harjoittelemaan uusia taitoja sekä varmistaa ympäristönturvallisuus.

Lapset talvisessä säässä
Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva

Ohjeita pienten lasten vanhemmille

  • Lasta ei koskaan jätetä yksin korkealle tasolle, kuten vuoteelle, sohvalle tai hoitopöydälle.
  • Käytä portaiden ylä- ja alapäässä asianmukaisesti asennettuja turvaportteja. Suosi pystysuorin pinnoin varustettuja portteja, joissa lapsi ei pääse kiipeämään portin pinnoja pitkin.
  • Portaissa liikkumista harjoitellaan yhdessä. Portaissa ei leikitä ja ne pidetään esteettöminä liikkumiselle. Varmista portaikon riittävä valaistus.
  • Lapsen leikkivälineet ja muut hänen ulottuvillaan olevat turvalliset esineet ovat helposti saatavilla. Tällöin lapsen ei tarvitse esimerkiksi kiipeillä tavoittaakseen lelujaan.
  • Asenna kotiin lapsiturvalliset ikkunasalvat. Varmista, että pääset kuitenkin helposti ulos hätätilanteessa.
  • Pidä tuolit, vuoteet, sohvat ja muut huonekalut, joille lapsi voi kiivetä, poissa ikkunoiden ja parvekkeiden läheltä.
  • Kompastumisen ja liukastumisen välttämiseksi poista taitetut matot ja sähköjohdot lattialta ja varmista, ettei lattia ole märkä lapsen kävelessä sillä.
  • Pihan leikkitelineiden alusta on iskua vaimentava, esim. kumi-, puu-, kuori- tai hiekka-alusta.
  • Lapsen taitojen karttuessa huomioi uudet vaaranpaikat.

Toiminta hätätilanteessa

Jos lapsi saa pään alueen tai muun vakavan vamman tai menee tajuttomaksi, soita heti yleiseen hätänumeroon 112. Aseta tajuton lapsi kylkiasentoon ja noudata hätäkeskuksen ohjeita.

Päähän kohdistuneesta iskusta tai muusta vammasta voi joskus aiheutua viivästynyt reaktio. Vaikka lapsi näyttäisi toipuvan nopeasti, valvo häntä seuraavan vuorokauden ajan. Ota yhteyttä lääkäriin, jos lapsi valittaa kipua, päänsärkyä tai huimausta tai huomaat lapsen yleisvoinnissa muutoksia. Myös epäillessäsi luunmurtumaa, toimita lapsi lääkäriin. Tarvittaessa soita 112.