Tapaturma­päivä

Kiire näkyy tapaturmatilastoissa – joulun alla kannattaa hellittää tahtia

Kiire aiheuttaa leijonanosan kodeissa tapahtuvista tapaturmista. Myös työpaikoilla, vapaa-ajalla ja liikenteessä kiire vaikuttaa monen tapaturman taustapiruna. Valtakunnallista Tapaturmapäivää vietetään joulukuun 13. päivä perjantaina.

Loppuvuosi on monelle kiireistä aikaa. Kiire lisää sekä stressiä että alttiutta tapaturmille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksen* mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien taustalla on usein kiire, väsymys tai huolimattomuus.

Kiire on taustasyynä varsinkin kotitapaturmissa, joista reilusti yli puolet (62 prosenttia) johtui osin tai kokonaan kiireestä. Myös reilussa neljäsosassa liikuntatapaturmista ja noin 40 prosentissa muista vapaa-ajan tapaturmista aiheuttajana oli kiire.

Työpaikoilla tapahtuvista tapaturmista kiire oli mukana 43 prosentissa ja liikenneonnettomuuksissa kaikkiaan 36 prosentissa tapauksista.

”Kiireen vaikutusta tapaturmien synnylle ei voi vähätellä. Kiire heikentää keskittymiskykyä ja lisää riskinottoa riippumatta siitä, ollaanko kotona, töissä vai liikenteessä. Usein töissä koettu kiire ei myöskään jää työpaikalle, vaan kiireinen mieli kulkee mukana työpaikalta liikenteeseen ja kotiympäristöön – tai toisin päin”, toteaa THL:n erikoistutkija Persephone Doupi.

Kiire taustalla erityisesti monissa miesten tapaturmissa

Kiire vaanii usein erityisesti miehiä. THL:n tutkimuksen mukaan kiire oli mukana lähes puolessa 20-54 -vuotiaiden miesten töissä tapahtuneista tapaturmista. Samanikäisten naisten työtapaturmista reilu kolmannes johtui kiireestä.

Myös liikenteessä kiire vaikutti miehiin enemmän kuin naisiin. Miehillä kiire vaikutti kaikkiaan 43 prosentissa liikenneonnettomuuksista, kun naisilla vastaava luku oli 31 prosenttia.

Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia

Kiireestä johtuvia tapaturmia voi ehkäistä esimerkiksi riittävillä yöunilla sekä ennakoinnilla. Kun arjessa varaa tarpeeksi aikaa asioiden hoitamiseen ja paikasta toiseen siirtymiseen, ei kiirettä pääse syntymään.

”Töissä koettu kiire ja kireä työtahti ovat tuttuja asioita monelle. Joulukuun Tapaturmapäivänä haluammekin herätellä ihmisiä ja varsinkin miehiä huomaamaan kiireen vaikutuksia tapaturmien syntyyn sekä parantamaan heidän keinojaan hallita arjen kiirettä”, Punaisen Ristin terveyden edistämisen suunnittelija Saara Aakko toteaa.

Osallistu kampanjaan sosiaalisessa mediassa

Tapaturmapäivä etsii miehelle täydellistä aineetonta joululahjaa, joka vähentäisi kiirettä arjessa, työssä tai vapaa-ajalla. Lahjatoiveita ja -vinkkejä voi esittää 5.12. alkaen Tapaturmapäivän Facebook-sivulla: https://www.facebook.com/tapaturmapaiva/.

Tapaturmapäivän tavoitteena on saada ihmiset pohtimaan, miten vähentää tapaturmien riskiä niin kotona, töissä kuin liikenteessä. Ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä päivää vietetään jokaisena perjantaina 13. päivä. Tapaturmien ehkäisytyötä tehdään järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä.

Lisätietoja

Saara Aakko, suunnittelija, Suomen Punainen Risti, p. 040 4806973, saara.aakko@punainenristi.fi

Persephone Doupi, erikoistutkija, THL, p. 029 524 7383, persephone.doupi@thl.fi

Linkit

tapaturmapäivä.fi

kotitapaturma.fi

Tilastoja

*Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017. Kansallisen uhritutkimuksen tuloksia. Kari Haikonen, Persephone Doupi, Emma Honkala, Martta October, Suvi Nipuli, Anne Lounamaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017 -otostutkimukseen otti osaa lähes 7000 yli 20-vuotiasta. Tutkimus sisältää tietoa eri tapaturmatyypeistä koti- ja vapaa-ajan tapaturmista työtapaturmiin.

 

Kikkailutesti 2020