Pysy pystyssä

Liukkaat yllättivät jalankulkijat

Liukastumistapaturman taustalla on tavallisesti liukkaat olosuhteet tai puutteet talvikunnossapidossa. Mutta myös jalankulkijalla on tapaturmissa oma keskeinen roolinsa.

pinkki figuuri kaatumassa

Kuva: Suomen Luustoliitto ry

Kun talvi saapuu, saapuvat yleensä myös liukkaat kelit. Samalla saamme mediasta lukea, miten sairaaloiden päivystykset ruuhkautuvat murtumapotilaista: liukkaat yllättivät jalankulkijat.

Mutta kuten autoilijat estävät onnettomuuksia nastarenkailla, myös jalankulkijoilla on mahdollisuus estää liukastumisia ja niistä seuraavia murtumia.

Liukastumistapaturman taustalla on tavallisesti liukkaat olosuhteet tai puutteet talvikunnossapidossa. Mutta myös jalankulkijalla on tapaturmissa oma keskeinen roolinsa.

Liukastumistapaturmien ehkäisyssä on tärkeää turvata jalankulkijoiden kävelyolosuhteet: väylien talvikunnossapitoon tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota ja tiedottaa väestöä erityisen liukkaista keleistä. Myös jalankulkuväylien riittävällä valaistuksella voidaan vähentää kalliiksi tulevia liukastumistapaturmia.

Ehdottoman tärkeää on, että myös jalankulkija itse kiinnittää huomiota omaan toimintaansa. Fyysisen kunnon ylläpito ja hyvä tasapaino, asianmukaiset jalkineet, kuten nastakengät tai liukuesteet tarvittaessa, ja turhan kiireen välttäminen ovat tärkeitä omia toimia liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Kannattaa myös seurata Ilmatieteenlaitoksen jalankulkusäätä ja toimia tilanteen mukaan.

Lisäksi alkoholi ja liukas keli ovat huono yhdistelmä.

vihreä figuuri kainalosauvan kanssa

Kuva: Suomen Luustoliitto ry

Myös luuston kunnolla on vaikutusta murtumiin. Jos luusi murtuu arjen tilanteessa, voi kyseessä olla luuston kuntoa heikentävä ja etenevä sairaus osteoporoosi. Liukastumistapaturmissa luu murtuukin useimmin 50 vuotta täyttäneillä naisilla. Nimittäin naisilla on keskimäärin heikompi luusto kuin miehillä. Luuston kunto alkaa heiketä sukupuolesta riippumatta yleensä 40 ikävuoden jälkeen, ja päälle päätteeksi naisilla vaihdevuodet heikentävät nopeasti luuston kuntoa.

Vaikka osteoporoosi yleistyy ikääntyessä ja sitä on erityisesti naisilla, osteoporoosi voi ilmetä missä iässä tahansa ja sukupuolesta riippumatta. Jos olet saanut murtuman liukastuessasi kävellessäsi, kannattaa kysyä terveydenhuollossa osteoporoosin mahdollisuudesta, kun murtumaasi hoidetaan. Nimittäin osteoporoosi on etenevä sairaus, joka kannattaa pysäyttää ajoissa.

Osteoporoosia sairastaa arviolta 336 000 suomalaista ja se aiheuttaa 45 000 murtumaa vuosittain. Murtumat hoidetaan terveydenhuollossa yleensä hyvin, mutta ikävä kyllä moni osteoporoosia sairastava on saanut useamman murtuman, ennen kuin murtumien varsinaista syytä osteoporoosia on alettu selvittää. Hoitamattomana osteoporoosi etenee heikentäen luustoa, ja yleensä seuraava murtuma on edellistä vaikeampi.

Luuston kuntoon voi vaikuttaa missä iässä tahansa, joten pidetään luustostamme huolta ja estetään liukastumiset omilla toimilla. Myös liukkailla keleillä voi mennä kuten Strömsössä: pysytään pystyssä ja laitetaan turhat murtumat kuriin.

 

Teksti: Ansa Holm, Luustoliitto ry