Pysy pystyssä

Hupsista!

Liukkaat kelit saapuvat talven myötä. Yleensä kuvitellaan, että liukastuminen on väistämätön talven seuraus ja on normaalia saada murtuma liukastumisen seurauksena. Tosiasiassa liukastumisia ja murtumia voidaan estää.

Kuva: Suomen Luustoliitto ry

Liukastumistapaturman taustalla on tavallisesti liukkaat olosuhteet tai puutteet talvikunnossapidossa. Mutta myös jalankulkijalla on tapaturmissa oma keskeinen roolinsa.

Kun talvinen säätila sahaa nollan molemmin puolin ja välillä sataa vettä, välillä lunta, on jalankulkijoilla tiedossa liukkaat kelit. Ilmastonmuutoksen eteneminen tulee tulevaisuudessa tällaisia kelejä lisäämään: eteläisessä Suomessa entistä useampana päivänä on liukasta ja toisaalta liukkaita kelejä on aiempaa pohjoisempana. Samanaikaisesti väestömme ikääntyy ja entistä useampi työelämässä oleva on ikääntynyt, jolloin kaatumistapaturmat lisääntyvät ja niiden seuraukset ovat entistä vakavampia.
Yhtenä taustasyynä on osteoporoosi, joka ilmenee luuston haurastumisena ja tavallisissa arjen tilanteissa tulevina murtumina. Suomessa tapahtuukin vuosittain 45 000 osteoporoosiperäistä murtumaa.

Kuva: Suomen Luustoliitto ry

Liukastumistapaturmien ehkäisyssä on tärkeää kehittää kävelyolosuhteita: väylien talvikunnossapitoon tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota ja samalla on tärkeää tiedottaa väestöä erityisen liukkaista keleistä. Myös jalankulkuväylien riittävällä valaistuksella voidaan vähentää kalliiksi tulevia liukastumistapaturmia.

Ehdottoman tärkeää on, että myös jalankulkijat itse kiinnittävät huomiota omaan toimintaansa. Fyysisen kunnon ylläpito, asianmukaiset jalkineet (nastakengät tai liukuesteet tarvittaessa) ja turhan kiireen välttäminen ovat tärkeitä omia toimia liukastumistapaturmien ehkäisyssä. Kannattaa myös seurata Ilmatieteenlaitoksen jalankulkusäätä ja toimia tilanteen mukaan. Lisäksi alkoholi ja liukas keli ovat huono yhdistelmä.

Mikäli ranne tai nilkka on murtunut harmittoman tuntuisessa liukastumistapaturmassa, on syytä miettiä osteoporoosin mahdollisuutta. Asiasta kannattaa mainita, kun murtumaa hoidetaan terveydenhuollossa. Osteoporoosi on tärkeää hoitaa, jotta osteoporoosin eteneminen voidaan pysäyttää ja vähentää jatkossa turhia murtumia.

Pysytään pystyssä ja laitetaan turhat murtumat kuriin!

Teksti: Ansa Holm, Luustoliitto ry