Pysy pystyssä

Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

Hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat pystyssä pysymiseen kaiken ikäisillä. Kaikki lihasvoimaan, koordinaatioon ja tasapainoon vaikuttavat tekijät vaikuttavat yksilön kaatumisriskiin. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi: erilaiset krooniset sairaudet (kuten hermostosairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, osteoporoosi, syöpä), aistien (kuulon, näön) tai kognition heikentyminen sekä alkoholi, huumeet ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet. Samoin luuston lujuuteen heikentävästi vaikuttavat tekijät lisäävät kaatumisista johtuvien vakavien vammojen, kuten murtumien, riskiä.

Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisytutkimusten perusteella tiedetään, että tehokkain yksittäinen kaatumisia ehkäisevä toimenpide on fyysinen harjoittelu, joka parantaa liikkumis- ja toimintakykyä. Erityisesti tasapainon harjoittaminen yhdistettynä toiminnallisiin harjoitteisiin on todettu vähentävän kaatumistapaturmia.

UKK-instituutti on vuonna 2019 päivittänyt ja julkaissut uusia ohjeita ja suosituksia aikuisväestölle sopivasta fyysisen aktiivisuuden määrästä liikkumistyypeittäin.

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon suositellaan reipasta liikkumista (esimerkiksi kävelyä) yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa liikkumista (esimerkiksi hiihtoa tai kuntopyöräilyä) yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa sekä lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta parantavaa liikkumista ainakin 2 kertaa viikossa. Suositellun liikuntamäärän voi kerryttää vaikka pieninä muutaman minuutin mittaisina liikuntajaksoina viikon mittaan.

Väsyneenä ja alivireiseinä tarkkaavaisuus heikkenee ja siten myös liukaustumisalttius kasvaa.  Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi. Mitä suurempi veren alkoholipitoisuus on, sitä enemmän tapaturmariski kasvaa. Alle 0,5 promillen humalassa tarkkaavaisuus heikentyy ja liikkeet muuttuvat kömpelömmiksi.

Omalla toiminnalla voit estää liukastumisia ja kaatumisesta aiheutuvia tapaturmia. Liukastumisen ehkäisyä on siis myös se, että pidät huolta itsestäsi, syöt terveellisesti, nukut riittävästi ja kiinnität huomiota alkoholin kokonaiskulutukseen ja erityisesti humalahakuisen juomisen vähentämiseen.