Pysy pystyssä

Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi

Hyvä yleiskunto, lihasvoima ja tasapaino auttavat pystyssä pysymiseen kaiken ikäisillä. Monet krooniset sairaudet kuulon, näön tai kognition heikentyminen sekä alkoholi, huumeet ja keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet lisäävät kaatumisen riskiä. Lisäksi luuston heikko kunto lisää kaatumisista johtuvien vakavien vammojen riskiä.

Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisytutkimusten perusteella tiedetään, että tehokkain yksittäinen kaatumisia ehkäisevä toimenpide on liikunta, joka parantaa liikkumis- ja toimintakykyä. Erityisesti tasapainon harjoittamisen on todettu vähentävän kaatumistapaturmia.

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon suositellaan reipasta liikkumista (esimerkiksi kävelyä) yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai rasittavaa liikkumista (esimerkiksi hiihtoa tai kuntopyöräilyä) yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa sekä lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta parantavaa liikkumista ainakin 2 kertaa viikossa. Suositellun liikuntamäärän voi kerryttää vaikka pieninä muutaman minuutin mittaisina liikuntajaksoina viikon mittaan. (UKK-instituutti: Aikuisten liikkumisen suositukset)

Väsyneenä ja alivireiseinä tarkkaavaisuus heikkenee ja siten myös liukastumisalttius kasvaa.  Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi. Mitä suurempi veren alkoholipitoisuus on, sitä enemmän tapaturmariski kasvaa. Alle 0,5 promillen humalassa tarkkaavaisuus heikentyy ja liikkeet muuttuvat kömpelömmiksi.

Omalla toiminnalla voit estää liukastumisia ja kaatumisesta aiheutuvia tapaturmia. Liukastumisen ehkäisyä on siis myös se, että pidät huolta itsestäsi, syöt terveellisesti, nukut riittävästi ja kiinnität huomiota alkoholin kokonaiskulutukseen ja erityisesti humalahakuisen juomisen vähentämiseen. Samalla tuet myös luustosi terveyttä.