Pysy pystyssä

Tunnista ikääntyneiden kaatumista lisäävät riskit

Kaatuminen on ikääntyneiden tyypillisin tapaturma. Kaatumisten seuraukset ovat iäkkäänä myös usein vakavampia kuin nuoremmilla. Iäkkäällä kaatuminen voi johtaa myös siihen, että pärjääminen kotona omin voimin vaikeutuu.

Kaatumispelko on ikääntyneillä yleistä. Pelosta kannattaa puhua läheisten kanssa ja on hyvä miettiä tapoja, joilla liukastumisia ja kaatumisia voidaan välttää. Omaiset ja ystävät ovat tärkeässä roolissa iäkkään henkilön kaatumisten ja liukastumisten ehkäisyssä.

Ylläpidä hyvää toimintakykyä

Fyysisen kunnon harjoittamisella ja tasapainoharjoittelulla on vaikutusta kaatumisen ehkäisyyn. Huolehdi terveydestäsi ja huomioi lääkityksen mahdolliset vaikutukset tasapainoon. Keskustele niistä tarvittessa lääkärisi kanssa. Tarkista näkökykysi säännöllisesti. Alkoholin käyttö lisää kaatumisriskiä merkittävästi.

Useissa kunnissa järjestetään erilaisia liikuntaryhmiä ja tasapainoharjoituksia voi tehdä kotona. Kokeile esimerkiksi varpaille nousua tai yhdellä jalalla seisomista. Harjoita tasapainoa ja lihasvoimaa vähintään 2-3 kertaa viikossa.

Ohjeita liukastumisen ehkäisyyn

 • Tarkista, että kenkäsi sopivat liukkaille keleille ja varmista, että käyttämäsi liukuesteet sopivat niihin hyvin.
 • Käytä kävelysauvoja tai kävelykeppiä, joissa on jääpiikit.
 • Lonkkasuojaimet antavat hyvän suojan lonkkamurtumaa vastaan, jos kaikesta huolimatta liukastuu.
 • Liukkailla keleillä kannattaa liikkua harkiten. Suunnittele reitti etukäteen: Mikä on turvallisin reitti ja mitkä tiet hiekoitetaan yleensä ensin? Onko reitin varrella levähdyspaikkoja? Onko reitin valaistus kunnossa?
 • Tarkista kelivaroitukset ja pyydä apua liikkumiseen, kun ulkona on liukasta.
 • Kiirehtiminen kannattaa unohtaa kokonaan.
Kuva: Samuli Raappana / Punainen Risti

Kaatumisen ehkäisy kotona

Pienetkin turvallisuutta lisäävät muutokset kodissa voivat jo olla riittäviä kaatumisen ehkäisykeinoja. Tarkista, että kodissasi ovat seuraavat kaatumista ehkäisevät asiat kunnossa.

 • Tukevat, käsituelliset keittiötikkaat, joiden askelmissa liukuestetarrat
 • Useimmin käytetyt tavarat ja ruoka-aineet ovat helposti saatavilla, ilman kurottelua
 • Kaiteet portaikoissa
 • Esteettömät kulkureitit ja sähköjohdot kiinnitetty pois kulkuväyliltä
 • Pölyttömät, luistamattomat lattiat
 • Matoissa liukuesteet
 • Tukikahvat wc- ja pesutiloissa
 • Kylpyhuoneen lattialla on liukuestematto
 • Riittävä, häikäisemätön valaistus sisällä ja ulkona
 • Yövalo käytössä
 • Sopivankokoiset sisäjalkineet tai liukuestesukat käytössä
 • Hoidetut ja hiekoitetut piha-alueet, joissa on riittävä valaistus